T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

PROJELERİMİZ - GÜBRE UYGULAMALARINDA EKONOMİK – OPTİMUM NOKTANIN BELİRLENMESİ

Yayın Tarihi : 21.7.2020

Enstitümüz Bitki Besleme ve Toprak Bölümü teknik elemanlarından Naci DEMİRCİ’nin liderliğinde yürütülen   ‘Fertigasyon Yöntemiyle Farklı Miktarlarda Azotlu Gübre Uygulamalarının Yağlık Ayçiçeği ve Çerezlik Kabak Verim ve Verim Ögeleri ile Yağ Oranına Etkilerinin Belirlenmesi’ isimli proje kapsamında bu yılki  arazi deneme çalışmaları merkez arazi deneme parsellerinde   devam etmektedir. Çalışma sonucunda elde edilen verimler üzerinden, regresyon analizi yapılarak yağlık ayçiçeği ve çerezlik kabak bitkisinde, azotlu gübre uygulamalarında ekonomik optimum dozun belirlenmesi hedeflenmektedir.