T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

EKMEKLİK VE MAKARNALIK BUĞDAY ÜRETİMİNDE DENGELİ AZOTLU GÜBRELEMENİN ÖNEMİ…

Yayın Tarihi : 30.4.2019

TÜBİTAK tarafından desteklenen “Konya Yöresinde Kuru ve Sulu Şartlarda Ekmeklik Buğdaya Azotlu Gübre Önerisinde Kullanmak İçin Toprak İnorganik Azotunun Yeterlilik Sınırlarının ve Kalibrasyon Eşitliklerinin Belirlenmesi” projesi Enstitümüz ortaklığında yürütülmektedir.

Azotlu gübrelerin bitkisel üretimde eksik veya fazla kullanımı bitkilerin verim ve kaliteleri üzerinde çok büyük olumsuzluklara, fazla kullanımı toprak, bitki ve sularda nitrit ve nitrat kirliliği ve atmosferde sera gazları birikimine neden olmaktadır.

Enstitümüz Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Yusuf IŞIK önderliğinde yapılan çalışmada, Konya yöresinde; ekmeklik ve makarnalık buğdayda dengeli azotlu gübrelemenin yapılabilmesi için sulu ve kuru şartlarda ekmeklik buğday bitkisinin tane verimi ile toprak azot kapsamı arasındaki ilişkiler ortaya konularak uygun toprak inorganik azotunun yeterlilik sınır değerleri ve gübreleme eşiğinin belirlenmesi amacıyla, Konya İlinin farklı ilçelerinde 20 (yirmi) adet tarla denemesi kurulmuştur.