T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tarımsal Kuraklık Risk Haritalarını Oluşturduk

Yayın Tarihi : 26.5.2022

​Enstitümüz tarafından yürütülerek sonuçlandırılan, "Palmer Kuraklık Şiddet İndisi Kullanılarak Trakya’da Meteorolojik ve Tarımsal Kuraklığın Belirlenmesi, İzlenmesi ve Kuraklık Hassasiyetinin Belirlenmesi" projesi kapsamında Trakya Bölgesi için Tarımsal Kuraklık Risk Haritaları oluşturulmuştur. Kuraklık hassasiyetinin oluşturulmasında 19 farklı kriter kullanılmıştır. Trakya Bölgesinin Kuraklık hassasiyet analizi sonucunda elde edilen verilere göre bölgemizin %2.4’ünün kuraklığa hassas, %45.5’inin orta düzeyde hassas, %41.6’sının hafif düzeyde hassas ve %4.0’ü “duyarlı değil” sınıfında olduğu tespit edilmiştir.