T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tarımda Dijital Sulama Yönetimi Siteminin Geliştirilmesi Çalışmalarımız Devam Ediyor

Yayın Tarihi : 9.5.2022

3. Tarım ve Orman Şurası sonuç bildirgesi eylem faaliyetleri ile birlikte 2020 yılı itibariyle ülkemizde Tarımda Dijitalleşme çalışmaları hız kazanmıştır. Havza bazlı yapılan planlamalarda su kısıtının göz önüne alınarak üretim planlarının yapılması ve izlenebilirliğinin sağlanması önem arz etmektedir. Bu kapsamda bu teknolojiler ile elde edilen verilerden faydalanılarak bitki su tüketimine dayalı sulama, kuraklık ve verim tahmini çerçevesinde değerlendirilmesini sağlayacak "Dijital Sulama Yönetim Sisteminin (DiSU) Geliştirilmesi" için çalışıyoruz.

Kurulan deneme alanlarımızı İHA + multispektral kamera + termal kamera sistemi ile izleyerek yer verileriyle testlerini yürütebileceğimiz veri setleri elde ediyoruz.