T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

31 EKİM-12 KASIM 2021 TARİHLERİNDE BİRLEŞİK KRALLIK - GLASKOW’DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR KONFERANSINA (COP26) KATILDIK

Yayın Tarihi : 14.11.2021

Birlemiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı'nın 26. Oturumu (COP26) COVID-19 pandemisi nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak 31 Ekim -12 Kasım 2021 tarihleri arasında, Birleşik Krallık'ın Glasgow kentinde geçekleştirilmiştir.  Ülkelerin küresel iklim değişikliği ile mücadelelerini sürdürmek ve 1.5 Cantigrat derece küresel ısınma hedeflerini ulaşması için; iklim değişikliği finansmanı ve yeşil iklim fonu, Paris antlaşması kurallar kitabı, karbon piyasaları,  uyum, kayıp ve zararlar COP 26' da görüşülecek kilit konular olarak yer almaktadır. Paris Anlaşması 5 Ekim 2016 itibariyle, küresel sera gazı emisyonlarının %55'ini oluşturan en az 55 tarafın anlaşmayı onaylaması koşulunun karşılanması sonucunda, 4 Kasım 2016 itibariyle yürürlüğe girmiş, Türkiye' de Paris Anlaşması'nı, 22 Nisan 2016 tarihinde, New York'ta düzenlenen Yüksek Düzeyli İmza Töreni'nde 175 ülke temsilcisiyle birlikte imzalamıştır. Türkiye, Niyet Edilen Ulusal Katkı Beyanını (INDC) 30 Eylül 2015 tarihinde Sözleşme Sekretaryasına sunmuştur. Türkiye'nin ulusal katkı beyanına göre, sera gazı emisyonlarının 2030 yılında referans senaryoya (BAU) göre artıştan %21 oranına kadar azaltılması öngörülmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından  "Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun" 7 Ekim 2021 tarihli ve 31621 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Paris antlaşmasına taraf olarak aynı zamanda 2053 yılına kadar karbon net sıfır hedefine ulaşacağını belirtmiştir.

Türkiye COP 26 toplantısına tüm bakanlıklar, sivil toplum örgütleri, üniversite ve özel sektör temsilcileri ile kalabalık bir grup olarak katılmıştır. Bakanlığımızın da farklı Genel Müdürlükleri ile katılım sağladığı COP 26' da TAGEM Tarımla ilgili başlıklarda müzakerelerde yer almıştır. Ayrıca  4 Kasım 2021 tarihinde Türkiye standında Bakanlığımız moderatörlüğünde gerçekleştirilen yan etkinlikte  TAGEM adına "Türkiye Tarımında İklim Değişikliğine Uyum ve Azaltım Araştırmaları" başlıklı sunum Enstitümüz Araştırmacılarından Cantekin KIVRAK tarafından gerçekleştirilmiştir.