T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Tarımsal Yenilik ve Bilgi Sistemi Bölge Grup Toplantısı Enstitümüz Ev Sahipliğinde Gerçekleştirildi

Yayın Tarihi : 29.04.2019

2019 Yılı Tarımsal Yenilik ve Bilgi Sistemi Bölge Grup Toplantısı Enstitü Müdürlüğümüz ev sahipliğinde 25 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıya Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt İl Tarım Orman Müdürlükleri ile Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü, Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüklerinden idareci ve araştırmacılar katıldı.

Toplantı, Bakanlığımızın tarımsal araştırma, yayım ve eğitim fonksiyonlarını yerine getiren kuruluşları arasındaki işbirliğini etkin hale getirmek, çiftçi sorunlarına çözüm bulmak ve geliştirilen uygun teknolojilerin hızlı bir şekilde çiftçilere aktarılmasını sağlamak amacıyla bitkisel ve hayvansal ürünler ana gruplarında yapılmıştır. Bu toplantılar, Araştırma Enstitüleri, İl Müdürlükleri belirli dönemlerde bir araya gelerek, bilgi alış verişinde bulunmaları, üretici sorunlarını tartışmaları ve üretici sorunlarının çözümü için kararlar almaları amacıyla yapılmaktadır.

Toplantı açılış konuşmasını yapan Enstitü Müdürümüz Abdullah ERDOĞAN, toplantının hayırlı olması temennisinde bulunarak, toplantının bölge tarım paydaşları açısından son derece önemli olduğuna vurgu yaptı. Açılış konuşmasının ardından iki ayrı grup halinde toplantılar gerçekleştirildi. Bitkisel üretim çalışma grubu toplantıları Enstitümüz toplantı salonunda, hayvansal üretim çalışma grubu toplantıları Malatya İl Tarım Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi. İl Tarım Orman Müdürlüklerince sonuçlandırılan yayım projelerinin sunumuna müteakip, araştırma enstitülerince yürütülerek sonuçlandırılan AR-GE projelerinin yayım elemanlarına sunumu yapıldı. Belirlenen konularda AR-GE projelerinin hazırlanarak TAGEM'e sunulmasına ve bir sonraki toplantının Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde yapılmasına karar verildi.