T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

1. Ulusal Alıç Çalıştayı

Yayın Tarihi : 5.11.2016

Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz ve İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından 4-5 Kasım tarihlerinde "1. Ulusal Alıç Çalıştayı" düzenlendi.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre Merkezi'nde açılışı yapılan çalıştaya Malatya Valisi Sayın Mustafa Toprak, İnönü Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet Kızılay, TAGEM Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Sayın Gökhan Kızılcı, Kayısı Araştırma Enstitü Müdürümüz Sayın Abdullah Erdoğan, çeşitli üniversitelerin öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Kayısı Araştırma Enstitü Müdürümüz Sayın Abdullah Erdoğan, Anadolu'nun tarım ve medeniyet tarihinde rol oynamasında, sahip olduğu ekolojik şartların bitki genetik kaynaklarının önemli yeri olduğunu vurgulayarak "Alıç türleri yabani meyve kabul edilmekle birlikte, son yıllarda alıç türleri üzerinde çalışmalar gittikçe artmaktadır. Ülkemiz alıç türlerin anavatanı konumundadır" şeklinde konuştu.

Türkiye'de çok büyük bir bitki zenginliği olduğunu ve yaklaşık 12 bin bitki türünün yetiştirildiğini aktaran TAGEM Bahçe Bitkileri Daire Başkanı Sayın Gökhan "Bunların 4 bin tanesi de yalnızca endemik olarak ülkemize ait bitkilerdir. Bu konularda da çalışma yapmak, özellikle minör grup dediğimiz kültüre henüz alınmamış bitkilerin de bu kategoriye alınması, sektöre kazandırılması konusunda önemli çalışmalar yapmamız gerekiyor. Alıç da bu bitkilerden bir tanesi. Gündemimizde özellikle bu tıbbi ve aromatik bitkiler çok güncel. Sürekli reklamları oluyor, basında görüyoruz. Bazı bitkiler flaş haberlerle gündeme getirilip tüketilmesi, bazı hastalıklara iyi geldiği yönünde haberler çıkıyor. Bu çalıştayda biz de alıcı tanıyacağız. Özellikle eczacılık alanındaki hocalarımız alıcın tıbbi alandaki faydalarından bahsedecek ve gerçekçi bilimsel veriler elde etme imkanı bulacağız" ifadelerini kullandı.

Alıcın henüz üzerinde çok çalışılmış bir meyve olmadığını aktaran İnönü Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ahmet Kızılay "Alıç üzerinde çok çalışılmaya değer bir meyve. Onun için ben buradan çalıştayı düzenleyenleri tebrik ediyorum, böyle yetim bir meyveye sahip çıktıkları için" şeklinde konuştu.

Malatya Valisi Sayın Mustafa Toprak ise "Ülkemiz önemli gen merkezlerini üzerinde barındırıyor ve gen merkezi üzerinde önemli ürünlerin olduğunu görüyoruz. Baktığımızda ülkemiz kadim bir geçmiş ve bereketli topraklar üzerine bulunuyor. Böyle çalıştayların bu ürünlerin tanınması ve faydalarının öğrenilmesi açısından önemli olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu'da binlerce yıllık tarihe sahip alıç kültürünün mevcut durumu, seleksiyon çalışmaları, çoğaltılması, alıç ürünlerinin üretimi ve değerlendirilmesi, farmakolojik kullanım alanları ve insan sağlığındaki yeri ve önemi konularının ele alınıp, tartışıldığı çalıştayda konu uzmanı akademisyen ve araştırmacılar aşağıda yer alan konu başlıklarında sunu yapmışlardır.

Prof. Dr. Ekrem SEZİK - Eczacılık Fakültesi, Yeditepe Üniversitesi, "Ülkemizin Aromatik ve Tıbbi Bitki Potansiyeli"

Prof. Dr. Ali DÖNMEZ - Fen Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, "Türkiye Alıçlarının Kullanımında Taksonomik ve Genetik Kaynak Yaklaşımı"

Prof. Dr. Sezai ERCİŞLİ - Ziraat Fakültesi, Atatürk Üniversitesi, "Alıç ve İnsan Sağlığı"

Prof. Dr. Hüsnü Can BAŞER - Eczacılık Fakültesi, Yakın Doğu Üniversitesi, "Fitoterapide Alıç"

Prof. Dr. Nilgün ÖZTÜRK -  Eczacılık Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, "Alıç Ekstresinin Standardizasyonu ve Endüstriyel Ölçekli Kullanımı"

Prof. Dr. Gülçin Saltan İŞCAN - Eczacılık Fakültesi, Ankara Üniversitesi, "Alıç Ekstresinin Standardizasyonu ve Endüstriyel Ölçekli Kullanımı"

Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK - Eczacılık Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, "Alıç ve Farmakolojik Özellikleri"

Prof. Dr. Yüksel KAN - Tarla Bitkileri Bölümü, Selçuk Üniversitesi, "Topraktan Sağlığa Alıç Bitkisi"

Doç. Dr. Oğuzhan ÇALIŞKAN - Ziraat Fakültesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, "Alıç Yetiştiriciliği"

İlhami TURAN - Batı Karadeniz Orman Araştırma Enstitü Müdürlüğü, "Alıcın Yaban Hayatındaki Yeri"

Ziraat Yüksek Mühendisi Makbule YANAR - Kayısı Araştırma Enstitü Müdürlüğü, "Alıç Genetik Kaynaklarının Toplanması ve Muhafazası"

Prof. Dr. Funda Nuray YALÇIN - Eczacılık Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi, "Alıç ve Diğer Bitkisel Ürünlerde Monograf Hazırlama Yöntemleri ve Önemi"

Prof. Dr. Tuncer TAŞKIN - Eğitim Fakültesi, Celal Bayar Üniversitesi, "Alıç Türlerinin Özellikleri ve Yayılışları"

Dr. Rabia Serpil GÜNHAN - Teknik Bilimler MYO, Selçuk Üniversitesi, "Alıç Bitkisinin Fonksiyonel Gıdaların Gelişmesindeki Rolü"

Doç. Dr. Asuman KAN - Teknik Bilimler MYO, Selçuk Üniversitesi, "Alıç Bitkisinin Gıda Katkı Maddelerinde Yeri ve Önemi"

Artan ilgi, kulanım alanları dikkate alınarak, ilerleyen yıllarda kullanımın yanında, üretiminin de artmasına yönelik çalışmalara önem verilmesi gerektiğine, bu kapsamda bakıldığında 1. Ulusal Alıç Çalıştay'ının güzel bir başlangıç olduğu ve alıç ile ilgili hedefler doğrultusunda tüm araştırmacılara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.