T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Üniversite – Enstitü İşbirliği ve Ortak Akıl Toplantısı

Yayın Tarihi : 14.10.2016

​Üniversite – Enstitü ortaklığında devam eden projelerin değerlendirilmesi, ayrıca ileride yapılması düşünülen projeler hakkında fikir alış-verişinde bulunulması amacıyla 14 Ekim 2016 Cuma günü Enstitü Müdürlüğümüz ev sahipliğinde "İşbirliği ve Ortak Akıl Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya İnönü Üniversitesi Mühendislik ve Ziraat Fakültelerinin yöneticileri ve öğretim görevlileri ile Enstitü Müdürlüğümüz yöneticileri ve araştırmacıları katıldı.

 Enstitü Müdürümüz Abdullah Erdoğan yaptığı açılış konuşmasında Enstitümüz ve üniversitemiz tarafından yürütülen araştırma projelerinin önemini ve mevcut sorunların çözümüne yönelik işbirliği ve ortaklığın gerekliliğini vurguladı. Kurumlar arasındaki işbirliğinin şu ana kadar bireysel çabalarla ayakta tutulduğu belirten Abdullah Erdoğan işbirliğinin daha kurumsal, şeffaf ve kontrol edilebilir bir mekanizmaya dönüştürülmesi gerektiğini belirtti.

İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Adnan HAYALOĞLU yaptığı konuşmasında böyle bir toplantının organize edilmesinden ve katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi olarak bu işbirliğini destekleyeceğini ve kurum olarak her türlü sorumluluk ve çabayı göstereceklerini belirtti.

İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat TURSUN ise konuşmasında geçmişte Enstitü ile sıcak ilişkiler ve ortaklıklar kurduklarını, burada oluşacak bir kurumsal altyapı ile bu ilişki ve ortaklıkların çok daha ileri taşınacağına yürekten inandığını belirtti.

Toplantıda ilimizin ve özelinde kayısı yetiştiricilerinin sorunları, sonuçlandırılmış ve yürütülmekte olan araştırma projelerinin bu sorunlara ne ölçüde çözüm üretebildiği, eksik ve güçlü yönlerimizi ortaya koyarak, araştırma öncelikleri belirlendi. Belirlenen araştırma önceliklerinde projeler üretmek üzere beş araştırma alt komisyonu ve bu alt komisyonların kimlerden oluşacağı belirlendi. Bu ekiplerin kendi aralarında toplantı yaparak 11 Kasım 2016 tarihinde tekrarı karara bağlanan İşbirliği ve Ortak Akıl Toplantısında görüşülmesine karar verildi.