T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Yunanistan Selanik’te Sofralık Zeytin Duyusal Analizi Eğitimi

Yayın Tarihi : 12.1.2016
Uluslararası Zeytin Konseyi’nin (UZK) yayınlamış olduğu teknik destek hibe programı kapsamında, Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün ““On-site Training Program for ORS Table Olive Tasting Panel in Greece” isimli projesi desteklenmeye hak kazanmış ve adı geçen eğitim, 14-18 Aralık 2015 tarihleri arasında Selanik, American Farm School'da PEMETE (Panhellenic Association of Table Olive Processors, Packers and Exporters) organizasyonunda gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’de ilk kez düzenlenen “Sofralık Zeytinlerin Duyusal Değerlendirilmesine” yönelik eğitime, Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) uzmanlarından, Atina Ziraat Üniversitesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Efstathios PANAGOU, Yunanistan panel lideri Dr. C. Tertivanides ve Dr.K.Zinoviadou eğitmen olarak katılmıştır. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nün “Zeytinyağı Tadım Panel Grubu”nun katıldığı eğitimde, önemli Yunan zeytin çeşitlerinin çeşit özelliklerine değinilmiş ve sofralık zeytinlerin negatif, kinestetik ve tat alma ile ilgili özellikleri ve sonuçların istatistiksel değerlendirilmesi konularında teorik ve uygulamalı eğitim almıştır. Zeytincilik Araştırma Enstitüsü tadım paneli ile Yunan tadım paneli birlikte Türk ve Yunan sofralık zeytin örneklerinin tadımı gerçekleştirilmiştir. Tadım sonuçlarının istatistiksel olarak değerlendirilmesi sonucunda iki panel arasında şaşırtıcı bir uyum olduğu görülmüştür. Ayrıca özel sektörden Yunanistan’ın en büyük sofralık zeytin işletmesi ve orta ölçekli bir zeytinyağı üretim tesisi ziyaret edilmiş ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Söz konusu çalışmanın projelendirilmesi ve gerçekleştirilmesinde Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde görev yapmakta olan Dr. Şahnur IRMAK, Ferişte ÖZTÜRK GÜNGÖR, Erkan SUSAMCI, Dr. Oya KÖSEOĞLU ve Ayşen YILDIRIM görev almıştır.
Bu projeyle, uluslararası düzeyde oldukça yeni bir konu olan sofralık zeytinlerde duyusal kalitenin önemine dikkat çekilmiş ve bu konuda farkındalığın yaratılması için sektöre öncülük edilmiştir. Duyusal eğitimlerine zeytinyağı ile başlayan ve 2015 yılında IOC tarafından uluslararası düzeyde tanınan ve Türk Akreditasyon Kurumu Tarafından da akredite olan Enstitümüz panel gurubu, sofralık zeytinin duyusal değerlendirmesi konusunda da çalışmalarına devam etmektedir.