İklim Değişikliği ve Tarımsal Ekoloji

Bölümde, toprak ve su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımına odaklı araştırma faaliyetleri yürütülmekte olup toprak ve su korunumu, hidroloji ve tarımsal meteoroloji alt disiplinlerinden oluşmaktadır. Toprak ve su kaynakları üzerinde etkiye sahip doğal ve çevresel faktörlerin başında iklim değişikliği, kuraklık ve çölleşme süreçleri yer almaktadır. Bu koşullar altında, söz konusu potansiyel etkiyi belirlemek, bu etkiyle mücadele edebilmek ve süreci en iyi şekilde yönetebilmek için havzaların davranışlarını ortaya koyacak çalışmalar yürütmek, bölümün araştırma faaliyet alanını oluşturmaktadır.

Aynı zamanda, Merkez arazisinde yer alan Meteoroloji İstasyonunun kontrolü ve verilerin temini ile ilgili çalışmalar bölümün sorumluluk alanı içerisinde yer almaktadır.

Araştırma Konuları :

• İklim değişikliğinin toprak ve su kaynakları üzerindeki etkilerinin araştırılması,

• Arazi kullanım ve bitkisel üretime bağlı karbon akılarındaki değişimin belirlenmesi ve izlenmesi,

•  Havzalarda rüzgar ve su erozyonunun araştırılması,

• Tarımsal havzaların hidrolojik, morfolojik ve agro-meteorolojik parametrelerinin belirlenmesi,

• Havza topraklarının nem rejimlerinin belirlenmesi ve izlenmesi,

• Tarımsal ve hidrolojik kuraklığın araştırılması ve izlenmesi,

. Havzadan su depolama yapılarına gelecek olan yağışların ve akımların ölçülmesi ve karakteristiklerinin belirlenmesi,

• Havzalarda erozyon belirleme metodolojileri kullanılarak erozyon risk haritalarının hazırlanması, toprak korunum planlamasının yapılması,

• Havzalarda arazi bozulmasının konumsal ve zamansal değişiminin belirlenmesi ve izlenmesi,

• Kurak bölgelerde nem korunumunu sağlayacak su hasadı tekniklerinin araştırılarak, ülkemiz koşullarına uygun yöntemlerin geliştirilmesi,

Bölüm Personeli ​

Adı SoyadıGörevi​E-postaTelefon
Dr. Gülay YILMAZZiraat Yüksek Mühendisi (Bölüm Başkanı)gulay.yilmaz@tarimorman.gov.tr325
​Yıldırım KAYAM​Ziraat Yüksek Mühendisiyildirim.kayam@tarimorman.gov.tr​​​320
Gözen YÜCEERİMZiraat Yüksek Mühendisigozen.yuceerim@tarimorman.gov.tr  323
Kezban Şahin TAYSUN​Ziraat Yüksek Mühendisikezban.sahintaysun@tarimorman.gov.tr328
​ Merve ETÖZ​Ziraat Yüksek Mühendisimerve.etoz@tarimorman.gov.tr327
Ömer SÖKMENZiraat Yüksek Mühendisi omer.sokmen@tarimorman.gov.tr319
Lutfullah ARUĞASLAN​​​Jeoloji Mühendisi lutfullah.arugaslan@tarimorman.gov.tr​221
İdris USLU
Ziraat Yüksek Mühendisiidris.uslu@tarimorman.gov.tr224
Alican EREN
Ziraat Yüksek Mühendisi
alican.eren@tarimorman.gov.tr
​333


''