2.7.2018 / Gösterim Sayısı : 151

5. Uluslararası Gıda Güvenilirliği ve Katkı Maddeleri Eğitimi

#5. Uluslararası Gıda Güvenilirliği ve Katkı Maddeleri Eğitimi

Müdürlüğümüzde 25-29 Haziran 2018 tarihleri arasında "5.Uluslararası Gıda Güvenilirliği ve Gıda Katkı Maddeleri"  eğitimi düzenlenmiştir. Eğitime Sudan, Pakistan, Irak, Mısır ve İran olmak üzere 5 ülkeden toplam 14 kişi katılmıştır.

Eğitim boyunca programdaki konular ile ilgili Ege Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi'nden öğretim üyeleri dersler vermiştir. Eğitim programında yer alan dersler genel itibariyle; süt endüstrisinde gıda güvenliği, gıda bulaşanları, gıda güvenliğinin sağlanmasında kullanılan yönetim sistemleri, et ve et ürünlerinde kullanılan katkı maddeleri ve kullanım amaçları, tarım ve gıda üretim ve pazarlanmasında etik, pazarlamada yeni gıda ürünü geliştirme ve inovasyon, gıda güvenliği ve akıllı uygulamalar başlıkları altında toplanmıştır.

Eğitim kapsamında, Tire Süt Kooperatifi'ne bir teknik gezi düzenlenmiştir. Tire Süt Kooperatifi Başkanı tarafından kooperatifin tarihçesi, görev ve sorumluluk alanları hakkında bir sunum yapılmış ve katılımcılara et ve süt üretiminde tabii oldukları standartlar, kullandıkları araç ve gereçler ile uyguladıkları metotlar hakkında bilgi verilmiştir.

''