T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Özel Sektör Ar-Ge Projemizi Sonuçlandırdık

Yayın Tarihi : 15.2.2019

"Can Mühendislik Fikret Nafi Çoksöyler" firmasının müracaatı ile Enstitümüz Gıda Teknolojisi Bölümünde kurgulanarak yürütülen "Kuru İncirde Resmi Yöntemle Aflatoksin Tayininde Kromatografik Ayrım ve Miktar Belirleme Aşamasında Bir İnce Tabaka Kromatografisi (İTK) Sisteminin HPLC İle Karşılaştırılması" isimli projeyi sonuçlandırdık.  Firma, standart metottan daha ekonomik ve yakın hassasiyette bir yöntem ve cihaz geliştirerek İnce Tabaka Kromotgrafisi prensibinde analiz yaptığını belirtmiştir. Bu çalışma ile firmanın geliştirmiş olduğu analiz metodu ve cihazı; HPLC metodu ile Enstitü tarafından eşit koşullarda kıyaslanarak Aflatoksin B1 sonuçlarının kabul edilebilirliği test edilmiştir. Karşılaştırma sonuçlarına göre İTK sistemi ile elde edilen sonuçların HPLC cihazı ile elde edilen sonuçlara tam uyumlu olduğu görülmüştür.

Bu çalışmada olduğu gibi bundan sonraki müracaatlarda da proje bütçesi özel sektör tarafından karşılanmak şartı ile Ar-Ge ve laboratuvar alt yapılarımız hizmet vermeye devam etmektedir.