T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Hayvan Islahı Komite Toplantısı Gerçekleştirildi

Yayın Tarihi : 19.12.2022
Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM) tarafından düzenlenen Hayvan Islahı Komite Toplantısı, 12-15 Aralık 2022 tarihleri arasında hayvancılık alanında faaliyet gösteren kurum-kuruluşlardan ve üniversitelerden 70 kişinin katılımı ile İzmir Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (UTAEM)'de gerçekleşmiştir. Toplantı süresince, Büyükbaş ve Küçükbaş Islahı alt komitesi, Kanatlı Islahı alt komitesi ve Arı ve İpek böceği alt komitesine ait sunumlar yapılmıştır. Enstitümüzden Kanatlı Islahı alt komitesi üyeleri Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Bahadır Can Güz ve Ziraat Yüksek Mühendisi Emrah Oğuzhan toplantıya katılım sağlamıştır.

Toplantı, tüm alt komitelerin, ülke ihtiyacı doğrultusunda aldıkları karar önerilerini, tüm katılımcıların değerlendirmesine sunmak ve Hayvan Islah Komitesi tarafından genel değerlendirme sonrasında kabul edilmesi, onay için raporlanması ve imza altına alınarak ülkesel düzeyde uygulamaya konması amacıyla düzenlenmiştir.