T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Enstitümüzün Proje Değerlendirme Toplantıları Başladı

Yayın Tarihi : 8.12.2022
On proje yeni teklif proje olmak üzere toplamda elli dokuz projenin değerlendirileceği proje değerlendirme toplantısı 5.12.2022-9.12.2022 tarihlerinde icra edilecektir. Toplantıda projeler kapsamında 2022 yılında yapılan çalışmalar sunulacaktır. Yeni teklif projeler ise Enstitü Araştırma Komitesinin huzurunda sunularak her bakımdan değerlendirmeye alınıp, projelerin eksiklikleri var ise tamamlanması sağlanacaktır. Ayrıca toplantıda üretim, eğitim, yayım, idari ve mali işler hakkında sunumlar yapılarak mevcut durum ve geleceğe yönelik değerlendirmeler yapılacaktır. 

Devam eden ve yeni teklif olarak sunulacak projelerimizin ve faaliyetlerimizin Türk Tarımına katkı vermesini temenni ederiz.