T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Anadolu-T Saf Hat Çoğaltma Çalışmaları

Yayın Tarihi : 8.08.2022

Yerli ve milli tescilli etlik tavuğumuz Anadolu-T'nin genetik kaynakları olan saf hat civcivlerimiz yumurtalardan çıktı. Bir sonraki nesile kadar, bir sene boyunca saf hat tavuk ve horozları olacak bu civcivlerden pedigrili aileler oluşturulup ıslah ve seleksiyon yapılarak daha yüksek verimli ve daha sağlıklı sahip Anadolu-T ebeveynleri ve Anadolu-T etlik tavukları üretilmeye devam edilecek.


Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) koordinatörlüğünde, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitümüz Hamidiye Etçi Damızlık Tavuk Yerleşkesi’nde yürütülen ıslah çalışmaları sonucunda Türkiye'de ilk kez geliştirilen "Etçi Damızlık Tavuk (Anadolu-T)" tanıtımı 06.07.2017 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda yapılmıştır.

Türkiye Patentli Büyük Ebeveyn Projesi II. Etçi Damızlık Tavuk Islah Projesi çalışmaları çerçevesince, anaçlar üzerinde yapılmakta olan ıslah çalışmaları sonucu performans değeri yüksek hibrit - hibritler elde edilmeye başlanmıştır. Seleksiyon ve test çalışmaları kesintisiz olarak devem etmektedir. Elde edilen hibrit materyal yeterli miktarda çoğaltıldıktan sonra üreticilere dağıtılmaya başlanacaktır. Ülkemizin etlik piliç üretim materyali temini konusunda dışa bağımlılık azalacaktır. Ülke dışına transfer ettiğimiz kaynaklar yurt içinde kalıp, yerli katma değer oluşturulacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün projesi kapsamında Eskişehir'de geliştirilen yerli etlik damızlık tavuk "Anadolu-T" yavrularının üreticilere satışına başlandı. Etçi Damızlık Tavuk Islahı İşletmesince üreticilere yavru olarak verilen "Anadolu-T" ile Türkiye'nin yıllık damızlık tavuk ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unun karşılanması hedefleniyor.

Türkiye'deki beyaz et sektörünün damızlık alanında dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla 2015'ten itibaren Genel Müdürlüğe bağlı Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yürütülen yerli ve milli etlik damızlık tavuk ıslahı çalışması tamamlandı.

Enstitünün Etçi Damızlık Tavuk Islahı İşletmesine ait yerleşkede yürütülen projede elde edilen Anadolu-T, 2019'da marka tescil belgesi verilmesinin ardından 2020'de Tarım ve Orman Bakanlığınca Türkiye'nin ilk etlik tavuk ırkı niteliğiyle tescillendi. Yerleşkede 80 dönüm arazide kurulu kuluçkahane ünitesi ve damızlık işletmesinde geliştirilen Anadolu-T civcivler, talep eden beyaz et üreticilerine veriliyor.

Anadolu-T'nin, 7 yıllık ıslah programı neticesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tescil edilen Türkiye'nin ilk yerli, etçi ve damızlık tavuk ırkı olan Anadolu-T ülkemizin yıllık yaklaşık 10-12 milyon adet olan damızlık tavuk ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanmasına yönelik bir çalışmanın ürünü. Halihazırda 2021 yılı itibarıyla özel sektörle deneme üretimine başlandı. Hedef ülkemizin yıllık ihtiyacının yüzde 10'unu Anadolu-T ile karşılamak. Şu an yıllık yaklaşık 200 bin damızlık üretim kapasitesine sahip olup yapılacak yeni yatırımlarla yaklaşık 4 milyon adet kapasiteye ulaşabilir durumdayız. Bu sayıda bir üretim, ülkemiz ihtiyacının yerli imkanlarla sağlanması noktasında adeta bir sigorta görevi de üstlenecektir.

Damızlık verilen üreticilerden olumlu dönüşler alınmaktadır. Yemden yararlanma oranı, canlı ağırlık ve karkas randımanı bakımından Anadolu-T'nin piyasada satılan diğer etçi tavuklara çok yakın değerlere sahip olan Anadolu-T, uygun bir rasyonla yemlenmesi durumunda 42'nci günde yaklaşık 3 kilogram canlı ağırlığa ulaşıyor. Bu süreçte de yaklaşık 5 kilogram yem tüketiyor."

Anadolu-T'yi talep eden üreticilerin Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne ulaşabilir. Yıllık üretim programlarına göre talepleri karşılanmaktadır.