T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Yayın Tarihi : 11.04.2022
Dicle Üniversitesi ile Müdürlüğümüz arasında “İş Birliği” protokolü yapıldı. Protokol, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç ve Kurum müdürümüz Mehdi Sümerli tarafından imzalandı. 

Protokolün amacı, tarafların sorumluluk alanlarındaki proje, altyapı, personel, eğitim, Ar-Ge etkinlik, öğrenci ve çiftçi eğitimi ile tarımsal yayın hizmetleri gibi konulara ilişkin kararlaştırılan süreçlerin iş birliği içerisinde yürütülmesi sağlamaktır.
   
Bu protokol ile; 

*İlimizin ekonomisine ve üreticilere katkı sağlayacak ürün deseninin çeşitlendirilmesi, verimin artırılması, yetiştiricilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların yapılması, alt yapının karşılıklı olarak desteklenmesi, 

*Önemli bir hayvansal üretim potansiyeline sahip olan Diyarbakır ilimizin bu potansiyelinin hem miktar hem de kalite bakımından iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, 

*Bu çerçevede büyük ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yetiştirme teknikleri ve ıslahları konularında ortak projelerin geliştirilmesi, 

*Eğitim-Yayım çalışmaları çerçevesinde ortaklaşa seminer, toplantı, demonstrasyonlar planlanması, gibi tarım ve hayvancılık ile ilgili faaliyetlere yönelik proje ve A-Ge çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır.