T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Halk Elinde Ülkesel Manda Islah Projesi Eğitimi Verildi

Yayın Tarihi : 5.04.2022

04-05.04.2022 tarihleri arasında Müdürlüğümüz Ahmet KARATAŞ Toplantı Salonunda Diyarbakır ilinin Bağlar, Bismil, Çınar, Hazro, Sur, Silvan ve Yenişehir ilçelerinde yürütülmekte olan Ülkesel Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesinin sağlıklı yürütülmesinin sağlanması amacıyla 7 ilçede ve il müdürlüğünde sorumlu Veteriner Hekim ve Ziraat Mühendisi (Zooteknist) personellere proje yürütülmesindeki bilgi ve becerilerinin arttırılması amacıyla Eğitim Toplantısı düzenlenmiştir. Ülkesel Halk Elinde Manda Islahı Projesinin il ve ilçelerdeki sorumlu teknik personellerine yıllık iş akışı, projedeki görev ve sorumluluklarının tanımlanması yapılmıştır.