T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Enstitümüz Tarafından Fosfor Çözücü Biyogübre Geliştirildi

Yayın Tarihi : 7.10.2022

​Dünyada ilk kez Enstitümüz tarafından geliştirilen fosfor çözen bir fungus formüle edilerek dünya tarım sektörüne kazandırılacak. Fosfor Çözücü Mikrobiyal formülümüz ile geliştirdiğimiz organik funguslar Mısır Bitkisinde başka gübreleme yapmadan olumlu sonuçlar verdi.

 

TAGEM bünyesinde Araştırma Geliştirme Destek Programı çerçevesinde Enstitü müdürlüğümüz ve özel sektör iş birliği kapsamında Ziraat Yüksek Mühendisi Şahimerdan TÜRKÖLMEZ tarafından yürütülen "Fosfor Çözücü Mikrobiyal Kültür İçeren Biyogübre Formülasyonlarının Geliştirilmesi" projesi kapsamında organik dolgu materyalleri üzerinde geliştirilen fungusların arazi denemelerinin bitki gelişimine etkisi değerlendirildi.

 

Haziran sonunda ekimi yapılan mısırlara ekimle birlikte mikrobiyal gübre uygulaması yapıldıktan sonra hasat zamanına kadar periyodik sulama dışında hiçbir uygulama yapılmamıştır. Bitkilerin gelişimleri gözlemlenerek hasat gerçekleştirilmiş ve edilen veriler doğrultusunda mikrobiyal uygulamaların oldukça iyi sonuçlar verdiği tespit edilmiştir.

 

GAPTAEM ortaklığı ile yürütülen bu çalışma ile Dünyada ilk kez fosfor çözen bir fungus ülkemiz bünyesinde formüle edilerek dünya tarım sektörüne kazandırılacaktır.