T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

AB HORİZON 2020 EJP SOIL Projelerimiz

Yayın Tarihi : 14.02.2022

Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde 2020-2024 yılları arasında 24 ülkeden 26 partner ortaklığında yürütülmekte olan Avrupa Birliği Horizon 2020 Tarımsal Toprak Yönetimi Avrupa Ortak Programı (European Joint Program on Agricultural Soil Management - EJP Soil) kapsamında Enstitümüz araştırmacılarının yer aldığı 3 projemiz onaylanmış ve 1 Kasım 2021 tarihi itibarı ile uygulanmaya başlanmıştır.

 

"AGROEKOLOJİK Toprak Organik Karbon Tutulumunu Artırmak İçin Bitki-Toprak Biyota Etkileşimlerinin Verimli Bir Şekilde Çalışması İle İlgili Bilimsel Stratejiler (AGROECOseqC)" ve "Karma yetiştiricilik sistemleri toprak altı karbon girdilerini ve karbon tutulumunu teşvik eder mi? (MIXROOT-C)" başlıkları altında yürütülecek olan projelerin ulusal liderliğini Enstitümüz teknik elemanlarından Ziraat Yük. Mühendisi Akın ÜN ve Ziraat Yük. Mühendisi Abdulkadir BAL üstlenirken, Enstitümüz araştırmacılarının da yer aldığı ve uygulamaları Talat Demirören araştırma istasyonumuzda gerçekleştirilecek olan "İklim değişikliği kapsamında toprak kompaksiyonunun azaltılması ve haritalanması (SoilCompaC)"  projesi ise TAGEM-Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığından Dr. Sevinç Madenoğlu koordinasyonunda yürütülecektir. 


AB HORIZON 2020 EJP SOIL programı ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linkden ulaşılabilmektedir.

https://ejpsoil.eu/

AGROECOseqC projesi kapsamında detaylı bilgiler aşağıdaki linkde yer almaktadır.

Türkçe: https://arastirma.tarimorman.gov.tr/gaptaem/Belgeler/Haber%20ve%20Duyuru%20Belgeleri/Haber%20Belgeleri/Agroekolojik%20Stratejiler.pdf

İngilizce: https://ejpsoil.eu/soil-research/agroecoseqc