27.9.2017 / Gösterim Sayısı : 420

Enerji Bitkileri ve Sorgum Çalıştayı Enstitütümüzde Yapıldı

Genel Müdürlüğümüz Koordinatörlüğünde yürütülen TÜBİTAK 1003 öncelikli alanlar AR-GE projeleri kapsamında desteklenmekte olan 1140945 numaralı “Farklı Tatlı Sorgum Genotiplerinin Çukurova ve GAP Bölgelerinde Biyo-Etanol Üretim Potansiyellerinin Saptanması” isimli projeden bu güne kadar elde edilen sonuçların paylaşıldığı “Enerji Bitkileri ve Sorgum Çalıştayı’’ GAPTAEM Tarımsal Eğitim Merkezi Yonca konferans salonumuzda gerçekleşti. 

Enstitü Müdürümüz İbrahim Halil ÇETİNER ve Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Abdullah ÇİL’in açılış konuşmaları ile başlayan çalıştay Doç. Dr. Celal YÜCEL, Prof. Dr. Abdullah ÖKTEM, Prof. Dr. Ümit ÜNAL, Prof. Dr. Kadir AYDIN, Doç. Dr. Kasım YENİGÜN, Doç. Dr. Uğur SERBESTER ve Prof. Dr. Rıza KANBER’in sunumları ile sona erdi.
 
Açılış konuşmasını yapan Enstitü Müdürümüz İbrahim Halil ÇETINER; 

Bugün çalıştayını yapmakta olduğumuz proje bir TÜBİTAK projesi. Enerji bitkileri üzerine olan bir çalışma geleceğin konusu enerji. Ülkemizde fosil yakıtların az olduğu ve dünyada da fosil yakıtlarının tükenmekte olduğunu da hesaba katarsak enerji bitkilerinin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Alternatif enerjiler yenilebilir enerjilerde Enstitümüz son 5 yıldır Türkiye’de ve dünyada ses getiren çalışmalar yapıyordu, böyle bir çalışmanın içerisinde olmak güzel. Şimdi artık bu çalışmanın sonuna geldik bugünkü çalıştay ile bulunan sonuçlar tartışılacak” dedi.


''