T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

FINDIK SÖYLEŞİLERİ

Yayın Tarihi : 2.4.2019

Enstitümüz tarafından gerek kamu, gerek özel sektör ve STK'lar gibi paydaşlarımızla ''Fındık'' konusunda fikir alışverişi yapmak, karşılıklı olarak çalışmalarımızı tanıtmak, ortak proje fikirleri geliştirmek gibi amaçlarla 2019 yılı Mart ayından başlamak üzere her ay ''Fındık Söyleşileri'' adı altında toplantılar planlanmıştır. 

Planlanan "Fındık Söyleşileri" kapsamında Enstitümüze ilk olarak Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ali İSLAM davet edilmiştir.

Prof.Dr. Ali İSLAM fındıkta dünyadaki ve ülkemizdeki ıslah çalışmaları, fındık ıslahının temel amaçları, biyolojik çeşitliliğin önemi, ıslah yöntemleri ve zorlukları, dünyada son yıllarda elde edilen yeni fındık çeşitleri gibi konularda sunum yaparak bilgilerini paylaşmıştır.

Söyleşi karşılıklı soru-cevap şeklinde devam ederek son bulmuştur.