T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

GİRESUN MİLLETVEKİLLERİMİZDEN SN. CEMAL ÖZTÜRK ENSTİTÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ.

Yayın Tarihi : 28.8.2018

Giresun Milletvekillerimizden Sn. Cemal ÖZTÜRK enstitümüzü ziyaret etti.

Ziyarette DOKAP Başkanı Sn. Ekrem YÜCE ve Yıldız Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. İbrahim Yüksel de bulundu.

Misafirlerimize, Enstitü Müdürü Sn. Aysun AKAR tarafından kurumumuzun geçmişteki ve devam eden çalışmaları ve gelecekteki hedefleri ile ilgili bir sunum yapıldı. Hedeflerimizin odağında “iklim değişikliğinin dikkate alınarak yeni ıslah projeleri, fındıktaki kalite kayıplarının asgari düzeye indirilmesi, fındık atıklarının ekonomiye kazandırılması, fidan arzının artırılması ve planlanan projelerde özellikle ülkemizin de fon sağladığı programlardan destek alınması” olduğu vurgulandı.

Sn. Milletvekilimiz Cemal ÖZTÜRK ülkemizin ihracat geliri bakımından fındığın önemine vurgu yaptı. Ülkemiz ve dünyada fındığın durumu ve Ar-Ge çalışmaları ile ilgili bilgilerini paylaştı. Enstitümüzün faaaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Araştırmacılarımızla bizzat tanışarak tavsiyelerde bulundu. Değerli görüşleri ile Enstitümüzün hedefleri doğrultusundaki yoluna ışık tuttu.

Fındığın gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde önemi, ülkemize sağladığı ihracat geliri bunların yanı sıra ülkemizde yaşanan verim düşüklüğünün sebep ve çözümleri, yeni hastalık ve zararlılar gibi sorunların çözümünde enstitümüzün rolü ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Sayın vekilimize ve değerli misafirlerimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz.