T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

REKOLTE TAHMİNİ EĞİTİMLERİ DÜZENLENDİ..

Yayın Tarihi : 8.5.2018

Bilindiği üzere 2016 yılından bu yana fındıkta rekolte tahmininin sadece Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından açıklanması kararı alınmış idi. Buna istinaden de fındıkta rekolte tahmin çalışmaları bakanlığın ilgili il müdürlüklerinin koordinasyonu ile fındık araştırma enstitüsü, toprak mahsulleri ofisi, üniversiteler, ziraat odaları, fındık ihracatçı birlikleri ve ticaret borsalarının temsilcilerinden oluşan komisyonlar marifeti ile yürütülmeye başlanılmıştır. Her sene fındığın resmi olarak üretimine izin verilen 16 ilde oluşturulan komisyonların illerindeki fındık rekoltesini hesaplaması sonucunda ülkemizin tahmini fındık rekoltesine ulaşılır.

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 16 ilde kurulan rekolte tahmin komisyonlarının uygulamada birlikteliği sağlaması amacıyla bir eğitim programı düzenlendi. Programda Giresun Fındık Araştırma Enstitüsünden Ziraat Mühendisi Selda KAYALAK BALIK ve Ziraat Yüksek Mühendisi Yusuf BİLGEN eğitim verdi. Eğitim ilk gün teorik ikinci gün ise pratik olarak gerçekleştirildi. Eğitime Fındık Rekolte Tahmin Komisyonunda görev alan tüm kurum ve kuruluşlardan temsilciler katıldı.

Doğu ve Orta Karadeniz illeri katılımcıları için 26-27 Nisan 2018 tarihlerinde Ordu ili Fatsa ilçesinde, Batı Karadeniz illeri katılımcıları için 3-4 Mayıs 2018 tarihlerinde de Düzce ilinde düzenlenen iki eğitimin sonucunda toplamda 225 katılımcıya katılım belgesi düzenlendi