T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Orta Asya ve Kafkasya’da Tahıl Pas hastalıkları Sürveyi, Irk Analizi ve Buğday Pas Hastalıkları Mücadelesi Eğitim Çalıştayı Tamamlandı

Yayın Tarihi : 26.05.2023

2 Mayıs 2023 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Orta Asya ve Kafkasya'da Tahıl Pas hastalıkları Sürveyi, Irk Analizi ve Buğday Pas Hastalıkları Mücadelesi Eğitim Çalıştayı 10 Mayıs 2023 tarihinde sona ermiştir.

Çalıştayda buğday pas hastalıkları için bölgesel işbirliği ve Bölgesel Tahıl Pas Hastalıkları Araştırma Merkezi'nin önemi; Buğday hastalıkları sürvey sisteminin bugünü ve geleceği; Küresel buğday pas hastalığı sürveyi için araçlar ve yöntemler;  Pas hastalığı ırk analizi metotları, Pas hastalığı dayanıklılık tipleri ve pasa dayanıklılık stratejileri; Buğday pası dayanıklılık çalışmaları; Buğday pas etkileşiminin teorik yönleri; Buğday fide ve ergin bitki dönemi pas hastalığı gözlem metotları ve Enstitümüz Buğday Şubesi ıslah araştırmaları konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmiştir. Ayrıca Çalıştaya Türkiye, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Fas'tan katılan araştırmacılar ülkelerindeki buğday tarımı ve buğday pas hastalıkları konusunda bilgi vermiş ve deneyimlerini paylaşmışlardır. Çalıştayın son günü yurtdışından gelen araştırmacılar Enstitümüz Ulusal Gen Bankasını ve Bitki Doku Kültürü Laboratuvarını da ziyaret etmişlerdir.

Çalıştay, sertifika töreniyle sona ermiştir. Kapanış konuşmasında Enstitü Müdürümüz Dr. Ertuğrul ARDA, tüm katılımcılara ve organizasyon komitesine teşekkür etmiş; bu çalıştayın yeni işbirliklerinin ve projelerin başlangıcı olacağını umduğunu, önümüzdeki yıllarda da eğitim çalıştaylarının devam etmesi gerektiğini belirtmiştir.