T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2022 Yılı Bölge Grup Toplantıları

Yayın Tarihi : 6.12.2022

Bakanlığımıza bağlı Araştırma Enstitüleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlükleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, Ar-Ge sonuçlarının, geliştirilen teknolojilerin ve tarımsal yeniliklerin çiftçiler başta olmak üzere hedef kitlelere aktarılması, yerelde karşılaşılan sorunlardan araştırma enstitülerinin haberdar edilerek, çözüm bulunması amacıyla Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde 2022 yılı bölge grup toplantısı Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ev sahipliğinde 30 Kasım-2 Aralık Kasım tarihleri arasında Muğla'da düzenlenmiştir. Bitkisel üretim konularının ele alındığı toplantı Muğla, İzmir, Aydın, Çanakkale, Balıkesir ve Manisa Tarım Orman ve İl Müdürlüklerinde görev yapan teknik personel ve illerin şube müdürlerinin katılımı ile gerçekleşmiştir. Bölge araştırma enstitülerinde ve il müdürlüklerinde sonuçlanmış projelerin sunumu ile bilgi paylaşımları yapılmıştır. Toplantının son günü Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün proje uygulama alanları gezilerek bilgi alınmıştır.