T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Yerel Buğday Çalıştayı

Yayın Tarihi : 18.6.2019

​Uluslararası Mısır ve Buğday Geliştirme Merkezi (CIMMYT) Türkiye ofisi, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliği ile yürütülmekte olan "Günümüzde Yetiştirilmekte Olan Yerel Çeşitlerin Genetik Çeşitliliğinin Devamını Sağlayarak Buğday Üretiminin ve İklim Değişikliğine Dayanıklılığının Arttırılması İle Gıda Güvenliğinin Geliştirilmesi" adlı projenin Manisa ve İzmir çalışmaları kapsamında 17 Haziran 2019 tarihinde Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde "Yerel Buğday Çalıştayı" düzenlenmiştir. Çalıştaya TOB il ve ilçe müdürlükleri teknik personeli, CIMMYT Türkiye ofisi çalışanları, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü teknik personeli, Ege, Adnan Menderes ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri, yerel üreticiler, gıda toplulukları temsilcileri katılmıştır. Çalıştayda proje hakkında bilgi, yerel çeşitlerin önemi ve geleneksel bilgileri konusuna değinilmiştir.