T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Biyolojik Kütlenin Sürdürülebilir Kullanımı Projesi

Yayın Tarihi : 10.5.2019

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Biyoçeşitlilik ve Gen Kaynakları Konferans Salonu'nda "Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyümeye Doğru Gelişmesine Yardımcı Olmak İçin Biyolojik Kütlenin Sürdürülebilir Kullanımı Projesi" Toplantısı Düzenlendi.
Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından desteklenen Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)'nun yürütücüsü olduğu "Türkiye Ekonomisinin Yeşil Büyümeye Doğru Gelişmesine Yardımcı Olmak İçin Biyolojik Kütlenin Sürdürülebilir Kullanımı Projesi’nin çalışmaları devam etmektedir. Proje ile tarımsal sanayi sektöründe modern biyo-enerji teknolojilerinin ve enerji verimliliği önlemlerinin gösterilmesi, alt sektörler arasında dönüşümün sağlanmasına yönelik politika ve çerçeve programları düzenlemek ve kapasite geliştirilmesi ve bilinç artışının sağlanmasına yönelik iş paketleri ile kullanılmayan tarımsal atıklar ve artıkların biyoenerji dönüşümünün sağlanarak ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla proje çerçevesinde modern biyoenerji projelerinin desteklenmesi, pilot tesis kurulması ve tedarik zincirinin oluşturulması doğrultusunda biyoenerji konusunda etkin rol oynayacak paydaşların bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.