3.5.2018 / Gösterim Sayısı : 840

2018 Yılı Staj Başvuru Sonuçları

Enstitümüz staj komisyonu tarafından bu yıl kurumumuza yapılan staj başvuruları değerlendirilmiş olup, değerlendirme sonucunda staja kabul edilen öğrencilerin listesi aşağıda sunulmuştur.

Tüm öğrenciler için staj onay belgesi öğrencilerin bağlı oldukları dekanlıklara yazılı olarak bildirilecektir. Bu nedenle staj için kurumumuza başvuruda bulunan öğrencilerin, 2018 yılı yaz stajlarını kurumumuzda yapıp yapmayacaklarını en kısa sürede telefon (0232 846 1331 / 35) veya mail (etae@tarim.gov.tr) yoluyla enstitümüze bildirmeleri gerekmektedir.

Stajyer öğrencilerin staja gelirken yanlarında arazi çalışma kıyafetlerini de getirmeleri gerekmektedir.

 

Öğrencilerin staja başlayabilmeleri için, staja gelirken yanlarında aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak getirmeleri gerekmektedir! (Aksi taktirde stajları başlatılmayacaktır.)

 • - Stajyer öğrencinin öğrenim gördüğü öğretim kurumundan, kurumumuza hitaben yazılmış olan; staj tarihi, süresi ve staj yapması uygun olduğunu belirtir yazı,
 • - Fotoğraflı öğrenci belgesinin aslı,
 • - Stajyer öğrencinin bağlı bulunduğu öğretim kurumu tarafından ödendiğini gösteren "SGK Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi" formu,
 • - Staj değerlendirme formu,
 • - 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • - 2 adet vesikalık fotoğraf
 • - İş Yeri Staj Sözleşmesi (Formu aşağıdan indirip doldurarak öğretim gördüğünüz kuruma da mutlaka imzalatınız. Bu form üç nüsha olarak düzenlenecek taraflarca imzalandıktan sonra bir nüshası Fakülte Dekanlığı veya Yüksekokul Müdürlüğünde, bir nüshası kurumumuzda, bir nüshası da öğrencide kalacak.) 

   

  Ek dosyalar:

  İş Yeri Staj Sözleşmesi


  2018 Yılı yaz stajına kabul edilen öğrencilerin listesi
''