T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Davranışsal Bağımlılıklar ile Mücadelenin Önemi

Yayın Tarihi : 20.04.2023

​Günümüzde madde ve davranış bağımlılıklarının toplumların karşı karşıya kaldığı yaygın küresel sorunlardan biri haline gelmiştir. Dünyanın birçok ülkesinde genç nesillerin, zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıkların pençesinde olduğu bilinmektedir. Sigara, alkol, uyuşturucu madde bağımlılığı gibi bağımlılıkların yanı sıra günümüzde fiziksel bir maddeye dayandırılamayan; sanal bağımlılık ve sosyal medya bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklar da giderek artmaktadır. Maalesef pek çok insan tarafından tehlikesi fark edilemeyen, hatta masum görülen teknolojik cihaz bağımlılığı, yani ekran bağımlılığı diye de ifade edebileceğimiz bağımlılıklar günlük hayatı önemli derecede sekteye uğratacak seviyeye çıkabilmektedir. Davranışsal bağımlılıklar; fiziksel bir maddeye dayandırılamayan insan-makine etkileşiminin kurulduğu teknolojik bağımlılıkları kapsayan internet, oyun ve kumar gibi bağımlılıklar olarak tanımlanmaktadır. Dijital oyun bağımlılığı yüzünden sanal dünya ile gerçeği arasında kalan ve geleceği karartılan gençlerimizin dramlarıyla karşılaşmaktayız. Bağımlı olunan davranışın bırakılamaması, kontrol edilememesi, her defasında kullanım miktarının ya da süresinin giderek arttırılmasıyla, kişinin zamanının büyük kısmını bağımlı olunan davranışla geçirmesine yol açmaktadır. Bunun yanı sıra çevrimiçi kumar ve bahis oyunlarına erişimin kolay ve hızlı bir şekilde sağlanması, bağımlılık yapan aktivitelerin yaygınlaşmasına ve yıkıcı etkilerinin toplumun tamamına yayılmasına neden olmaktadır. Ülkemizde halk sağlığı ve toplum huzurunu, yaygınlaşan bağımlılık eğilimlerinden koruyabilmek amacıyla geçtiğimiz 17 yılda önemli yasal düzenlemeler yapılmış, koruyucu önlemleri içeren strateji belgeleri ve eylem planları uygulamaya konmuştur. Gelişen dünyaya uyum sağlarken, bütüncül bakış açısıyla gelecekte oluşabilecek toplumsal sorunları önlemek ve mevcut sorunlara erken dönemde müdahalede bulunmak amacıyla tüm paydaşlarla, çok boyutlu, etkin mücadele anlayışı hayata geçirilmiştir.