T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından “Uzatma Ağlarıyla Avcılık Yöntemiyle İç Sulardaki Ticari Su Ürünleri Avcılığına Esas Balık Stoklarının Tahmini'' konulu hizmetiçi eğitim düzenlendi.

Yayın Tarihi : 2.6.2021

Eğitime Enstitünün sorumluluk sahasındaki Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden teknik personel katıldı.

 "Yüzey alanı küçük olan rezervuarlarda balık populasyonları avcılık baskısından çok hızlı bir şekilde etkilenmekte ve önlem alınmazsa av veremeyecek seviyeye gelmektedir. Bu sebeple sürdürülebilir balıkçılık için avcılık düzenlemelerinin çok iyi planlanması gerekmektedir. Avcılık düzenlemelerinin yapılabilmesi için rezervuardaki balık türleri ve bu türlerin oluşturduğu populasyonların büyüklüklerinin bilinmesi gerekir. Modern balıkçılığa geçişte balıkçılıkta kullanılan alet ve donanımların yanında populasyonların özelliklerinin de bilinmesi büyük önem arz etmektedir.

Bu seminerin başlıca amacı; İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinin görev alanı içerisinde yer alan,  su ürünleri avlak alanların kira bedelinin belirlenmesinde avlanabilir stok miktarının doğru yöntemle yapılmasına yardımcı olmak, eğitime katılan teknik personele iç sularda avlanabilir stok miktarını belirleme konusunda yeterlilik kazandırılmasıdır.

Eğitimde; Populasyon Dinamiğinin Temel Kavramları ve Uzatma Ağları İle Avcılık Yöntemi İle Stok Büyüklüğünün Tahmini Konusunda Bilgisayar Destekli Uygulamalar gerçekleştirilecektir.