T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Araştırma Komitesi Toplantıları Sona Erdi

Yayın Tarihi : 8.12.2021
Enstitümüz'de TAGEM projelerini değerlendirmek üzere Araştırma Komitesi toplandı. 22 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen toplantılarda 16 Yeni Teklif Proje (3 Adet Yüksek Lisans), 18 Devam Eden Proje ve 8 Sonuçlanan Proje değerlendirildi.

Ayrıca, yeni teklif edilecek Tübitak projeleri için proje yürütücüsü araştırmacılarımız araştırma komitesine bilgilendirme sunumları gerçekleştirdiler.

Araştırma Komitesi toplantıları, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'den Gıda Yüksek Mühendisi Esin TOPARLAK'ın telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği proje sunumuyla son buldu.

Süreç sonunda uygun görülen projelerin Araştırma Komitesinde alınan kararlara göre revize edilerek 2022 TAGEM Proje Değerlendirme Toplantısı'nda sunumuna karar verildi.