T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

BATEM Konferansları-2: Değişim Yönetimi ve Tarımsal İnovasyonlar

Yayın Tarihi : 5.11.2023

BATEM Konferansları kapsamında Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Orhan Özçatalbaş'ın gerçekleştirdiği "Değişim Yönetimi ve Tarımsal İnovasyonlar" konulu konferansta BATEM AR-GE Çalışanlarının Yenilikçi Eğilimleri belirlendi. Yeniliklerin bir toplulukta yayılma hızına göre bireylerin yenilikçiler (%2.5), erken benimseyenler (%13.5), erken yığın (%34), geç yığın (%34) ve geç kalanlar (%16) olarak 5 grupta sınıflandırıldığı çalışmada BATEM araştırmacılarının %10.5’inin yenilikçiler, %40.4’ünün erken benimseyenler, %45.6’sının erken yığın ve %3.5’inin geç yığın grubunda toplandığı ve geç kalanlar grubunda ise herhangi bir araştırmacımızın olmadığı belirlendi. Hocamızın ardından Enstitümüzde görevli araştırmacımız Halim Can Kayıkçi, "Screening a Novel Tomato Population of Epigenetic Recombinant Inbred Lines for Plant Developmental Phenotypes" konulu sunumunu gerçekleştirdi.