T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Su Verimliliği Seferberliği

Yayın Tarihi : 9.08.2023

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından "Değişen İklime Uyum
Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033)" kapsamında sektörel ve
bireysel su verimliliğinin önemini vurgulayan billboardlar hazırlanmıştır .