Sürdürülebilir Toprak ve Su Yönetimi

Program Adı
Proje Adı

Destekleyen Kurum/Kuruluş
​​​​​​​​ ​ 

Bitki Besleme
Turunçgil Fidan Yetiştiriciliğinde Anabaena Sp.'nin Biyogübre Olarak Kullanım Olanaklarının Araştırılması
TAGEM
​​Antalya Bölgesinde Serada Yetiştirilen Domatesin Borla Beslenme Durumu ve Bor U​ygulamalarının Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisinin Araştırılması​Ulusal Bor Araştırma
Enstitüsü  Ankara​​​

Toprak Sağlığı (Kalitesi) ve Arazi Bilgi SistemleriAntalya ve Muğla İlleri Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve HaritalanmasıTAGEM
Su kullanım Etkinliğinin Arttırılm​a​sı ​​ ​​Antalya Koşullarında Damlama Sulama Yöntemiyle Sulanan Narın Sulama Programının Oluştur​ulmasıTAGEM
Yüzeyüstü ve Yüzeyaltı Damla Sulama Yöntemleri İle Sulanan Soyanın Sulama Programının Oluşturulması 
TAGEM
Yüzeyaltı Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Greyfurtta Kısıntılı Sulama Uygulamalarının Verim ve Kalite Kriterlerine Etkisinin BelirlenmesiTAGEM​
Susam Yetiştiriciliğinde Yüzeyüstü ve Yüzeyaltı Damla Sulama Yöntemlerinin KarşılaştırılmasıTAGEM
Sulama Suyu Kalitesi Ve TuzlulukKesme Çiçek Gül Yetiştiriciliğinde Farklı Yetiştirme Ortamı ve Sulama Suyu Tuzluluk​ Seviyelerinin Verim ve Kaliteye Etkisi​TAGEM
Su Toplama Havzalarında Toprak ve Su Kaynaklarının Korunumu ve Geliştirilmesi​​
İklim Değişikliği ve Tarım Etkileşimi
Tarımda Bilgi Ve İletişim Teknolojileri
Tarım Makinaları Ve Teknolojileri
Domateste Olgunluk Dönemlerinin ve Depolama Sürelerinin Mekanik Zedelenme ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin BelirlenmesiTAGEM
İkinci Ürün Soya Tarımında Farklı Toprak İşleme-Ekim Sistemlerinin Bitki Gelişimine, Verime ve Maliyete Etkileri
''