Tarla Bitkileri


Program Adı
Proje Adı

Destekleyen Kurum/Kuruluş
​​​​​​​​ ​ Serin İklim Tahılları

Batı Akdeniz Bölgesi Serin İklim Tahılları Adaptasyon Çalışması, Sahil Kuşağı Ekmeklik Buğday Adaptasyon Projesi

​​Batı Akdeniz Bölgesi Sahil Koşullarında Ekmeklik Buğdayın (Triticum aestivum L.)  Uygun Ekim Zamanı ve Sıklığının Belirlenmesi
Batı Akdeniz Bölgesi Yerel Yulaf Populasyonlarının Toplanması, Karakterizasyonu ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

Sıcak İklim Tahılları
Akdeniz Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları Projesi
Mısırda Kuraklık Stresine Toleranslı Çeşit Islahı
Cin Mısırında Adaptasyon Yeteneği Yüksek, Kaliteli, Verimli, Yerli Hat ve Çeşitlerin Geliştirilmesi ​​
Mısırda 8x8 tam diallel melez kombinasyonların lizin ve metiyonin amino asit içeriği bakımından değerlendirilmesi ve in-vivo maternal haploid tekniği ile kaliteli protein ihtiva eden katlanmış haploid mısır hatlarının geliştirilmesi​​​
Yemeklik Dane BaklagillerÜlkesel Nohut Islah Projesi-Batı Akdeniz Bölgesi Nohut Adaptasyonu
Endüstri Bitkileri ve Enerji TarımıBatı Akdeniz Yerfıstığı Araştırmaları Projesi
Batı Akdeniz Soya Islah Çalışmaları
Batı Akdeniz Susam Araştırmaları Projesi
Soyada İkinci Ürün Koşullarına Uygun Erkenci, Yüksek Verimli ve Kaliteli Çeşit Islahı ve Yeni Melez Populasyonlarının Oluşturulması
Yüksek Şeker Miktarı, Biyokütle ve Biyoetanol İçin Sorgumda Seleksiyon
Lif BitkileriAntalya’da İkinci Ürün Pamuk Tarımı Olanaklarının Araştırılması
Batı Akdeniz Bölgesi Pamuk Islah Çalışmaları Yeni Pamuk Çeşitlerinin Geliştirilmesi
Tıbbi, Aromatik ve Boya BitkileriAntalya Koşullarında Stevia rebaudiana Bertoni Bitkisinin Kültüre Alınması ve Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma
Stevia'nın (Stevia rebaudiana Bertoni) Ülkemizin Farklı Bölgelerine Adaptasyonu ve Sentetik Çeşit Geliştirilmesi
Antalya Doğal Florasında Yayılış Gösteren Bazı Thymus ve Origanum Türlerine Ait Uçucu Yağların Antibakteriyal ve Antifungal Etkilerinin Belirlenmesi
 Orthurus heterocarpus (Boiss.) Juz Bitkisinin Bazı Morfolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenerek Kültüre Alma Olanaklarının Araştırılması
Farklı Depolama Koşullarının Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitki Yağlarının Kalite Özellikleri Üzerine Etkisi
Kantaron Yağı Üretim Aşamasında Yer Alan Bazı Parametrelerin Optimizasyonu
Anadolu Adaçayında  (salvia fruticosa mill.) Seleksiyon Yoluyla Elde Edilen Klonların Verim Ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Zencefil (Zingiber officinale )’in Farklı Yetiştirme Koşullarında Bazı Kalite Ve Verim Parametrelerinin Belirlenmesi
Kekiğe (Origanum onites L.) Katıştırılan Öğütülmüş Laden (Cistus spp.), Sumak (Rhus coriaria L.) ve Zeytin (Olea europaea L.) Yapraklarının Bazı Fiziksel, Kimyasal ve Moleküler Yöntemlerle Saptanması
Enkapsüle Edilen Origanum minutiflorum Uçucu Yağı ve İzole Karvakrol’ ün in Vitro Salım Davranışlarının Belirlenmesi
Antalya Doğal Florasında Yayılış Gösteren Kocayemiş (Arbutus unedo L.) ve Sandal (Arbutus andrachne L.)’ın  Toplanması, Bazı Fiziksel ve Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
Mainstreaming biodiversity conservation and sustainable use for improved human nutrition and wellbeing - GEF-Nutrition Project
Çayır- MeraMera Varlığının ve Mera Durum Sınıflarının Belirlenmesi​​
​​Yem Bitkileri ​ ​Batı Akdeniz Bölgesi Yem Bitkileri Islah Projesi Adi Fiğ Islah Çalışmaları
Batı Akdeniz Bölgesi Yem Bitkileri Islah Projesi-Mürdümük (Lathyrus sativus  L.) Islah Çalışmaları
Türkiye'nin İç ve Sahil Bölgelerine Uygun Yerli Yonca Islahı (TÜBİTAK 1003
Bitkisel Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar​​ ​ ​​Batı Akdeniz Bölgesi'nde Yayılış Gösteren Alıç (Crataegus)Türlerinin Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi
Bazı Yerel Hıyar (Cucumis sativus) Genotiplerinin Morfolojik ve Moleküler Karekterizasyonu ve Değerlendirilmesi
Türkiye ve KKTC’deki Enginar (Cynara spp.) Genotiplerinin Toplanması ve Morfolojik Karakterizasyonlarının Belirlenmesi
''