Gıda ve Yem

Program Adı
Proje Adı

Destekleyen Kurum/Kuruluş
Gıda ve Yem Güvenilirliği
Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Pestisit Kalıntılarının Araştırılması​
TAGEM
Geleneksel Gıdalar
Üretimde Yeni Teknik ve Teknolojilerin Kullanılması                      
Bazı Uçucu Yağlar ve Antioksidan Bileşiklerin Kurutulmuş Domateslerin Ürün Kalitesi ve Raf Stabilitesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
TAGEM
Artık ve Atıkların Değerlendirilmesi
Muhafaza ve Ambalajlama
​Farklı ön Uygulamalarn ve Muhafaza Koşullarının Hicaznar Nar Çeşidinin Depo Ömrü ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri
TAGEM​
Ürün Geliştirme
​Kamkat (Fortunella margarita Swing) meyvesinin farklı ürünlere işlenmesi ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi
TAGEM​
Mersin (Myrtus communis L.) meyvesinin farklı ürünlere işlenebilme olanakları ile elde edilen ürünlerin raf stabilitelerinin araştırılması​​TUBİTAK

''