T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

COVİD-19 SALGININ TARIM İŞLETMELERİNE ETKİSİ ARAŞTIRILDI

Yayın Tarihi : 29.05.2021

Enstitümüz tarafından yürütülen ve Mevlana Kalkınma Ajansı'nın katkıları ile COVID-19 salgının Konya'da tarım işletmelerine etkisi araştırıldı.

Proje kapsamında Türkiye'nin tarımsal üretiminin yaklaşık %10'unu karşılayan Konya'da COVID-19'un tarımsal işletmelere olan etkisini belirlemek üzere yapılan proje sonuçlandı.

Proje Sonuç Raporu ektedir.