Plant Research Coordinator

ADDITIONAL INFORMATION
Name Surnameİlker TOPAL
Appllation​​Plant Research Technical Coordinator​​​​
Telephone(0332) 355 12 90
E-maililker.topal@tarimorman.gov.tr
​D​ate of birth​ - Place​12.08.1979/Erdemli
EDUCATION​
Doctorate
Name of University​
Academics / Graduation Year​
Master
Name of University​
Academics / Graduation Year​
License​
Name of University​Atatürk University

Academics / Graduation Year​Faculty of Agriculture​-2004
FOREIGN LANGUAGE​
Foreign Language /​ DegreeKPDSÜDSTOEFLIELTS
English​45

 ​
PLACES OF DUTY​​
​HistoryDegreeInstitut​ion
​2006Engineer​​Bahri Dağdaş International Agricultural Research Institute​
PUBLICATIONS​​
ARTICLES&PAPERS​​

 1. Sade B., S. Soylu, Ç. Palta, Ö. Alaoğlu, S.  Öztemiz, B. Ercan,  A. Güneş, İ. Topal,  Ş. Aksoyak  2007. Hibrit mısırda (Zea mays L.) tane verimi ile Zyginidia sohrab Zachvatkin (Hemiptera: Cicadellidae) ergin birey sayısı ve bazı verim öğelerinin korelasyonu ve path analizi, Bitkisel Araştırma Dergisi, S 2007 1:1-7.
 2. Işık, Ş., Mülayim, M., Tamkoç, A., Acar, R., Güneş, A., Yıldırım, T., Aksoyak, Ş., Aydoğan, S.,  Aktaş, A.H., Tarı, A.F., Özcan, G., Tezel, M., Köse, M., Gür, K. ve Topal, İ.  2009. Konya Şartlarında Oluşturulacak Yapay Meralarda Farklı Sulama Seviyelerindeki Mera Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009. Hatay.         
 3. Kaya Y.,, İ. Kara, M. Akçura, S. Taner, S. Çeri, R. Ayrancı, E. Özer, A. Güneş, İ. Topal, B. Ercan, R. Z. Arısoy, R. Ülker, G. Özcan, M. Tezel, H. Koç, 2009. Serin iklim tahıllarında ilkbahar erken gelişiminin düzeltilmiş bitki örtüsü katsayısı farklılığıyla tahmin edilmesi, Bitkisel Araştırma Dergisi, S 2009 2:5-11.
 4. Kaya Y., İ. Kara,   H. Koç, A. Güneş,  M. Akçura, S. Taner, S. Çeri, R. Ayrancı, E. Özer, B. Ercan, İ. Topal, (2009). Kuru Ekmeklik Buğday (T. aestivum L.) Bölge Verim Denemelerinin GGÇ-BİPLOT Analizi İle Değerlendirilmesi. 19-22 Ekim 2009, Hatay, VIII. Tarla Bitkileri Kongresi Bildiri Kitabı 819-823.
 5. Ercan, B., H. Koç, R. Ülker, R. Keleş, İ. Topal, İ. Kara 2011.Bazı Yazlık Aspir (Carthamus tinctorius L.) Genotiplerinin Pas Hastalığına (Puccinia carthami Corda) Tepkilerinin Belirlenmesi.  28-30 Haziran 2011 Kahramanmaraş, Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi Bildiriler Kitabı, S79.
 6. Topal, İ., B.,Ercan, F. Özdemir, İ. Kara, ve H. Koç, 2011. Konya Ekolojisinde İleri Kademe Sulu Ekmeklik Buğday Materyallerinin Suni İnokulasyon Koşulları Altında Sarı Pas (Puccinia striiformis f.sp. tritici) Hastalığına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi, 12-15 Eylül 2011, Tarla Bitkileri Kongresi/Bursa.
 7. İ., Topal, B. Ercan, M. Türköz, F. Özdemir, i. Kara, H. Koç, 2011. Bazı Makarnalık Buğday Hatlarının Suni inokulasyon Koşulları Altında Sarı Pas (Puccinia striiformis f.sp. tritici) Hastalığına karşı Tepkilerinin Belirlenmesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Sayfa 77,28-30 Haziran 2011,Kahramanmaraş.
 8. Ercan, B., I. Topal, I. Kara, E. Ozer, A. Gunes, F. Ozdemir, and H. Koc, 2011. Determination of Reactions of Bread Wheat Breeding Materials for Dry Areas to Stripe Rust (Puccinia striiformis f.sp. tritici) Disease under the Konya Echological Conditions. International Wheat Stripe Rust Symposium, 18-20 April 2011, ICARDA-SYRIA.
 9. Koç H., R. Ülker, a. Güneş, G. Gümüşçü, B. Ercan, İ. Topal, İ. Kara, F. Özdemir, R. Keleş, H. Bayrak, 2012. Bazı Yerel Haşhaş Genotiplerinin Tohum ve Kapsül Verimi Açısından Değerlendirilmesi, Tıbbi Aromatik Bitkiler Sempozyumu Bildirileri,Sayfa:255,Eylül 2012,Tokat.
 10. Koç,H., R. Ülker, A. Güneş, G. Gümüşçü, B. Ercan, İ. Topal İ. Kara, F. Özdemir, R. Keleş, H. Bayrak, 2012. Bazı Yerel Haşhaş Genotiplerinin Tohum ve Kapsül Verimi Açısından Değerlendirilmesi, Tıbbi Aromatik Bitkiler Sempozyumu Bildirileri,Sayfa:255,Eylül 2012,Tokat.
 11. Topal İ., A. Güneş, H. Koç, R. Acar, i. Kara, B. Ercan, N. Gummadow, 2012. Konya Koşullarında Farklı Ekim Sıklıklarının Karabuğdayda(Fagopyrum esculentum M.) Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi, Tıbbi Aromatik Bitkiler Sempozyumu Bildirileri,Sayfa:10,Eylül 2012,Tokat.
 12. Taş M. N.,  F. Özdemir, B. Ercan, İ. Topal, M. Türköz ve İ. Kara, 2013. Bazı Durum Buğday Genotiplerinin Önemli Bir Kök Çürüklüğü Etmeni Olan Fusarium culmorum'a Karşı Dayanıklılıklarının Belirlenmesi, 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya.
 13. Topal İ., B. Ercan, F. Özdemir, M.N. Taş, M. Türköz, İ. Kara, E. Yakışır, A. Güneş ve H. Koç, 2013. Makarnalık Buğday Genotiplerinin Sarı Pas (Puccinia striiformis f. sp. tritici) ve Kara Pas (Puccinia graminis f. sp. tritici) Hastalıklarına Karşı Tepkilerinin Belirlenmesi, 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya.
 14. Ercan B., İ. Topal, F. Özdemir, M. N. Taş, İ. Kara, S. Taner, M. Türköz, H. Koç, A. Güneş ve E. Yakışır, 2013. İleri Kademe Ekmeklik Buğday Islah Materyallerinin Konya İli Ekolojik Koşullarında Sarı Pas (Puccinia striiformis f. sp. tritici) ve Kara pas (Puccinia graminis f. sp. tritici) Hastalıklarına Karşı Tepkilerinin Belirlenmesi, 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya.
 15. Güneş A., Mülayim M., Topal İ., Ercan B., Koç H., Akçacık A.G., Ülker R., Bayrak H., Özcan G., Gummadov N. 2013. Farklı Ekim Sıklıklarında Arpa Ve Tritikalenin Yeşil Ot Verimi Ve Bazı Verim Unsurlarının Belirlenmesi. 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya.
 16. Taş M. N., B. Ercan, F. Özdemir ve  İ. Topal, 2013. Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinin Sarı Pas (Puccinia striiformis f. sp. tritici) ve Kara Pas (Puccinia graminis f. sp. tritici) Hastalıklarına Karşı Tepkilerinin Belirlenmesi, Ulusal Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, sf.88, Konya.
 17. İmriz G., Özdemir F., Topal İ., Ercan B., Taş M.N., Yakışır E., Okur O., 2014. Bitkisel Üretimde Bitki Gelişimini Teşvik Eden Rizobakteriler (PGPR) in Rolü ve Etki Mekanizmaları. Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi
 18. Özdemir F., G. İmriz, B. Ercan, İ. Topal, M.N. Taş, 2014. Türkiye 'de görülen önemli buğday hastalıkları, Tarım Gündem Dergisi, s. 54-60.
 19. Topal İ., Ercan B., Özdemir F., Taş M.N., İmriz G., Ayrancı R., 2014. Farklı Arpa Genotiplerinin Arpa Çizgi Yaprak Lekesi Hastalığı (Drechslera graminea (Rab.) Shoem.) 'na Karşı Reaksiyonları ve Potansiyel Dayanıklılık Kaynakları. IMAC (Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi), 22-25 Eylül, 2014, Abstract Book, syf. 125. Diyarbakır-Turkiye
 20. Ercan B., Özdemir F., İmriz G., Topal İ., Taş M.N., 2015. İleri kademe ekmeklik buğday ıslah materyallerinin Konya ili ekolojik koşullarında Sarı Pas (Puccinia striiformis f.sp. tritici) hastalığına karşı reaksiyonlarının belirlenmesi, 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi Kitabı, syf. 567, 28-30 Nisan 2015.
 21. Ercan B., Özdemir F., İmriz G., Topal İ., Taş M.N., 2015. İleri kademe ekmeklik buğday ıslah materyallerinin Konya ili ekolojik koşullarında Sarı Pas (Puccinia striiformis f.sp. tritici) hastalığına karşı reaksiyonlarının belirlenmesi, 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi Kitabı, syf. 567, 28-30 Nisan 2015.           
 22. Ülker R., Gündüz O., Koç H., Gümüşçü G., Topal İ., Kaya R., Tuğrul M., Karakaya R., Değer T., 2015. Konya koşullarında bazı şeker pancarı (Beta vulgaris L.) genotiplerinin verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi, 11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015, Çanakkale.
 23. İmriz G., Özdemir F., Taş M.N., Ercan B., Topal İ., Karaca M.S., 2015. Bitkilerde fungal ve bakteriyel hastalıklara karşı dayanıklılık genleri ve sinyal iletimi, Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi, 2015, cilt:13, sayı:1, syf: 12-27.       
 24. İmriz G., Özdemir F., Taş M.N., Başer E., Topal  İ., Ercan B., Karaca M.S., 2015. In vitro inhibitory effect of some plant extracts against Fusarium culmorum (W.G. Smith) causal agent of foot and root rot disease on wheat, 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, 30 Sep.-3 Oct., 2015, Konya.     
 25. Özdemir F., İmriz G., Taş M.N., Ercan B., Topal İ., Karaca M.S., 2015. Evaluation of wheat genotypes for resistance to root and crown rot disease causal organism Fusarium culmorum (W.G. Smith), 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, 30 Sep.-3 Oct., 2015, Konya.    
 26. Karaca M.S., Taş M.N., Ercan B., İmriz G., Özdemir F., Topal İ., 2015. The Studies on the Determination of Advanced Durum Wheat Breeding Materials Against Stripe Rust (Puccinia striiformis f.sp. tritici) in Konya Ecological Conditions, VI International Agricultural Symposium "Agrosym 2015", 15-18 Oct., 2015, Jahorina, Bosna and Herzegovina.           
 27. Taş M.N., Karac M.S., 2015. The Reactions of Durum Wheat Genotypes Against Stripe Rust (Puccinia striiformis f.sp. tritici) Disease, VI International Agricultural Symposium "Agrosym 2015", 15-18 Oct., 2015, Jahorina, Bosna and Herzegovina.
 28. Taş M.N., Uysal M., Çağıran O., Şahbaz A., Topal İ., Özdemir F., Ercan B., Ülke G., 2015. Determination of the Aphid Species fed on Wheat and Their Population Distribution in the District of İçeri Çumra (Konya), VI International Agricultural Symposium "Agrosym 2015", 15-18 Oct., 2015, Jahorina, Bosna and Herzegovina. 
 29. Ülker R., Koç H., Gümüşçü G., Demir B., Topal İ., Gündüz O., 2015. Konya Koşullarında Bazı şeker Pancarı (Beta vulgaris L.) Genotiplerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, TAGEM-Proje Sonuç Raporu, Proje No: Tagem/TBAD/12/A04/P07/01, Konya.   
 30. İmriz G., Özdemir F., Taş M.N., Başer E., Topal İ., Ercan B., Karaca M.S., 2016. In vitro Inhibitory Effect of Some Plant Extracts against Fusarium culmorum (W.G. Smith) Causal Agent of Foot and Root Rot Disease on Wheat, Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi, 5 (1):1-6, 2016
 31. Karaca M.S., Yavuz Aslanoğlu E., Özdemir F., İmriz G., Ercan B., Topal İ., Taş M.N., 2016. Buğday bitkisinde toprak kökenli zararlı ve patojenlerin popülasyon değişimi, Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, 5-8 Eylül 2016, Bildiri Özetleri Kitabı, Konya, Türkiye.
 32. İmriz G., Özdemir F., Ercan B., Karaca M.S., Taş M.N., Topal İ., 2017. In vitro Screening of Rhizobacterial Isolates for Biological Control of Wheat Foot and Root Rot Disease Causal Organism Fusarium culmorum (W.G. Smith), International Green Biotecnology Congress, 11-13 Eylül, 2017, İstanbul.
 33. İmriz G., Özdemir F., Ercan B., Karaca MS, Taş MN, Topal İ., 2017. In vitro screening of rhizobacterial isolates for biological control of wheat foot and root rot disease causal organism Fusarium culmorum (W.G. Smith), International Green Biotechnology Congress, 11-13 Eylül 2017.
 34. Topal İ, Karaca MS, Taş MN, İmriz G, Özdemir F, Ercan B, 2017.  Screening of bread wheat genotypes for resistance to crown and root rot disease causal organism Fusarium culmorum (W.G. Smith) under irrigated condition, 3. International Symposium on Euroasian Biodiversity, 05-08 July 2017, Symposium Book, Minsk Belarus.
 35. Taş MN, Uysal M, Çağırgan O, Şahbaz A, Topal İ, Özdemir F, Ercan B, İmriz G, Karaca MS, 2017.Determination of the aphid species feding on wheat and their population growth in the district of Çumra and Karapınar (Konya), 3. International Symposium on Euroasian Biodiversity, 05-08 July 2017, Minsk, Belarus.
 36. Ercan B., Taş M.N., Karaca M.S., Imriz G., Topal İ., Özdemir F., 2018. The reactions of durum wheat genotypes against Stripe rust (Puccinia striiformis f.sp. tritici) disease, Int. Agr. Sci. Cong., 9-12 May 2018, Van.
 37.  İmriz G., Karaca M.S., Taş M.N., Özdemir F., Ercan B., Topal İ., 2018. Responses od durum wheat genotypes at yield level against crown and root rot disease causal orgainsm Fusarium culmorum (W.G. Smith) under field condition, Int. Agr. Sci. Congress, 9-12 May 2018, Van. 
 38. Karaca M.S., İmriz G., Taş M.N., Özdemir F., Ercan B., Topal İ., 2018. Responses of barley genotypes to crown and root rot disease causal orgainsm Fusarium culmorum (W.G. Smith) under field condition, Int. Agr. Sci. Congress, 9-12 May 2018, Van
 39. Özdemir F., İmriz G., Karaca M.S., Taş M.N., Ercan B., Topal İ., 2018. Reaction of durum wheat genotypes at regional yield level to crown and root rot disease causal organism Fusarium culmorum (W.G. Smith) under field condition, Int. Agr. Sci. Congress, 9-12 May 2018, Van. 
 40. İmriz G., Özdemir F., Ercan B., Karaca M.S., Taş M.N., Topal İ., 2018. Invisible benfeicials in Rhizosphere: Plant Growth Promoting Rhizobacteria, Int. Agr. Sci. Congress, 9-12 May 2018, Van. 
 41. İmriz G., Özdemir F., Ercan B., Karaca M.S., Taş M.N., Topal İ., 2018. Invisible benfeicials in Rhizosphere: Plant Growth Promoting Rhizobacteria, Int. Agr. Sci. Congress, 9-12 May 2018, Van. 
 42. Taş M.N., Karaca M.S., İmriz G., Topal İ., Ercan B., Özdemir F., Özer E., 2018. Responses of triticale genotypes to crown and root rot disease causal organism Fusarium culmorum (W.G. Smith) under field condition, 2nd International Conference on Triticale and Wheat Biology, Breeding and Production
  June 25-28, 2018.
 43. İmriz G., Özdemir F., Taş M.N., Karaca M.S., Ercan B., Topal İ., 2018. ACC-Deaminaz enzimini üreten bitki gelişimini teşvik edici rizobakterilerin tarımda yeri,  Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi, Bildiriler Kitabı 1167-1171.
 44. Özdemir F., Küçükçongar M., Ercan B., Topal İ., 2018. Türkiye' de tohumculuk sektörü, Int. Green Capitals Congress, 8-12 Mayıs 2018, Konya.
 45. Ercan B., Topal İ., Özdemir F., Taş M.N.., İmriz G., Karaca M.S., 2018. Buğday ve Arpada İleri Çıkmış Hatların Hastalıklara Karşı Test Edilmesi, TAGEM-Proje Sonuç Raporu, Proje No: TAGEM/TA/09/07/09/002, Konya
 46. Cerit Ş.İ., Özer E., Türköz M., Yaşar M., Yakışır E., Kara İ., Bayraktaroğlu M., Kaya Y., Taner S., Yıldırım T., Ayrancı R., Çeri S., Çayıröz M.A., Gökalp M., Okur O., Topal İ., 2018. Çavdar Çeşit Geliştirme Projesi, TAGEM Proje Sonuç Raporu.
 47. Özer E., Cerit Ş.İ., Çayıröz M.A., Yaşar M., Çeri S., Yakışır E., Türköz M., Kara İ., Yıldırım T., Gökalp M., Göçmen Akçacık A., Hamzaoğlu S., Topal İ., Okur O., Bayraktaroğlu M., Taner S., Ayrancı R., 2018. Ülkesel tritikale ıslah araştırmaları, TAGEM Proje Sonuç Raporu.
 48. Yakışır E., Taner S., Çayıröz M.A., Yıldırım T., Türköz M., Bayraktaroğlu M., Kara İ., Özer E., Cerit Ş.İ., Çeri S., Yaşar M., Ayrancı R., Gökalp M., Topal İ., Ercan B., Şahin M., 2018. Ekmeklik buğday ıslah araştırmaları, TAGEM Proje Sonuç Raporu.
 49. Kara İ.,Türköz M., Yakışır E., Çeri S., Yıldırım T., Cerit Ş.İ., Yaşar M., Aydoğan S., Topal İ., Ercan B., Ayrancı R., Taner S., Bayraktaroğlu M.,  Gökalp M., 2018. Arpa ıslah araştırmaları, TAGEM Proje Sonuç Raporu.
DUTIES WHICH PROJECTS


1-Konya İlinin Çumra ve Karapınar İlçelerinde Buğday Alanlarındaki Yaprak Biti (Hemiptera: Aphididae) Türleri ile Parazitoid ve Predatörlerinin Belirlenmesi ve Populasyon Gelişimleri

2-Buğday ve Arpada İleri Çıkmış Hatların Hastalıklara Karşı Test Edilmesi

3-Ülkesel Serin İklim Tahılları Hastalık Araştırmaları Projesi

4- ACC-Deaminaz Enzimini Üreten Rizosfer Bakterilerini Kullanarak Buğdayda Kuraklık Toleransının Artırılması

5- Kuraklığa Dayalı Ekmeklik Buğday Islahı Çalışmalarında Kullanılacak Olan Genotiplerin Hastalıklar Yönünden Karakterizasyonu

6- Arpa Islah Projesi

7-Tritikale Islah Projesi

8-Orta Güney Anadolu Havzası Kuru Fasulye Islah Araştırmaları

9-Orta Güney Anadolu Havzası Nohut Islah Araştırmaları

10-Karabugday Islah Projesi
YUKARI