Plant Research Coordinator

ADDITIONAL INFORMATION
Name SurnameGazi ÖZCAN
Appllation​​Plant Research Technical Coordinator​​​​
Telephone(0332) 355 12 90
E-mailgazi.ozcan@tarim.gov.tr
​D​ate of birth​ - Place​19.05.1976- KONYA 
EDUCATION​
Doctorate
Name of University​
Academics / Graduation Year​
Master
Name of University​Selçuk University
Academics / Graduation Year​Institute of Science and Technology​-2010
License​
Name of University​Selçuk University​​
Academics / Graduation Year​faculty of Agriculture​-2002
FOREIGN LANGUAGE​
Foreign Language /​ DegreeKPDSÜDSTOEFLIELTS
English​45

 ​
PLACES OF DUTY​​
​HistoryDegreeInstitut​ion
1993-1997Veterinary TechnicianPervari district of Siirt Provincial Directorate of Agriculture​
1997-2003Veterinary TechnicianÇankırı Provincial Directorate of Agriculture Bayramören County​
2003-2004Veterinary TechnicianKonya Güneysınır Provincial Directorate of Agriculture​
2004-2006EngineerNigde Ulukışla District Agriculture Directorate​
​2007Engineer​​Bahri Dağdaş International Agricultural Research Institute​
PUBLICATIONS​​
ARTICLES&PAPERS​​

Articles published in the International Journal

1-Ates S, Ozcan G, Cicek H,  Kırbas M, Keles G, Isık S. 2016. Effect of stocking rate on pasture and sheep production in winter and spring lambing systems. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science, 40: 476-489
Articles published in the National Journal

1-Tezel, M., Özcan, G., Aksoyak, Ş., Işık, Ş. 2012. Konya Şartlarına Uygun Mısır Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 5 (1): 47-50, 2012.ISSN: 1308-3945, E-ISSN: 1308-027X, www.nobel.gen.tr
2-Işık, Ş., Aydoğan, S., Güneş, A., Özcan, G., Tezel, M., Aksoyak, Ş., Aktaş, A.H. Mülayim, M., Tamkoç, A., Acar, R., Tarı, A.F., Ateş, S. 2012.  Determination of Effects of Irrigation Levels on Quality in Artificial Pasture TABAD (Research Journal of Agricultural Sciences)-5(2):148-150
Papers Printed in the present and in the Proceedings of the International Scientific Meeting

1-Işık, Ş., Ateş, S., Tamkoç, A., Güneş, A., Aksoyak, Ş., Aydoğan, S., Özcan G., Tezel, M., Tarı, A.F. 2011. Farklı Sulama Seviyelerinin Konya Şartlarında Mera Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkisi Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi, 27-30 Nisan,2011 Eskişehir.

2-Tezel, M., Özcan, G., Arıcı, R. A., Soylu, S., Aksoyak, Ş., Atakul, Ş. 2014. Konya, Sakarya Ve Diyarbakır Şartlarında Bazı Kendilenmiş Mısır Hatlarının Yoklama Melezi Yoluyla Tane Verimi ve Hasatta Tane Nemi Potansiyelleri Yönünden Değerlendirilmesi. Uluslararası Mezopotamya Tarım Kongresi, 22-25 Eylül 2014 Diyarbakır.
3-Özcan, G., Ateş, S., Işık, Ş., Kırbaş, Aydoğan, S., Aktaş, A.H., Güneş, A. 2014. Yapay Mera Koşullarındaki Otlatma Yoğunluğunun Koyun ve Kuzu Performansına Etkileri. Uluslararası Katılımlı Küçükbaş Hayvancılık Kongresi. 16-18 Ekim 2014 KONYA.
4-Ozcan, G., Ozdemir, F., Tezel, M., Keles, R., Aydogan S., Soylu, S., Tari, A.F. 2014. Evaluatıon Of Early Maturıng Maıze Lınes For Drought Tolerance. 12th Asian Maize Conference 30.10-01.11.2014 Bangkok-THAİLAND.

5- Ozcan, G., Ates, S., Cicek, H., Isik, S. and Loss, S.P. 2015. Dry matter production, botanical composition and water use efficiency of simple and multispecies pasture mixtures (Oral presentation). 2nd International Conference on Sustainable Agriculture and Environment (2nd ICSAE) September 30 – October 3, 2015, Selcuk University Campus, Konya, Turkey.
Papers Printed in the present and in the Proceedings of the National Scientific Meeting

1-Işık, Ş., Mülayim, M., Tamkoç, A., Acar, R., Güneş, A., Yıldırım, T., Aksoyak, Ş., Aydoğan, S.,  Aktaş, A.H., Tarı, A.F., Özcan, G., Tezel, M., Köse, M., Gür, K. ve Topal, İ.  2009. Konya Şartlarında Oluşturulacak Yapay Meralarda Farklı Sulama Seviyelerindeki Mera Verimi Ve Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009. Hatay, (Basımda).
2-Özcan, G., Soylu, S. 2011. Araştırmaların Işığı Altında Mısır Üretiminde Bitki-Su İlişkileri. 9.Tarla Bitkileri Kongresi. 12-15 Eylül 2011 Bursa.
3-Tezel, M., Özcan, G., Soylu, S., Aksoyak, Ş., Işık, Ş., Güneş, A. 2011. Orta Anadolu Bölgesi Mısır Islah Proğramında Geliştirilen Kendilenmiş Mısır Hatlarının Tane Verimi ve Hasatta Tane Nemi Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi. 9.Tarla Bitkileri Kongresi. 12-15 Eylül 2011 Bursa. Sy:418-423.
4-Işık, Ş., Ateş, S., Aksoyak, Ş., Tamkoç, A., Güneş, A., Aydoğan, S., Özcan, G., Tezel M., Köse  M.,(2011) Konya İlinde Uygulanan Farklı Sulama Seviyelerindeki Yapay Mera Karışımının Verimi ve Hayvan Performansı Üzerine Etkileri. Türkiye IX. Tarla Bitkileri Kongresi, 12-15 Eylül, Çayır Mera ve Yem Bitkileri S 418-423. 2011 Bursa.
5-Özcan, G., Tezel, M., Güneş, A., Işık, Ş., Aksoyak, Ş., Sade, B. 2013. Yeni Geliştirilen Bazı Mısır Genotiplerinin Konya Şartlarına Uygunluğunun Belirlenmesi. 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya.
6-Özcan, G., Ateş, S., Işık, Ş., Kırbaş, M., Güneş, A., Aktaş, A.H. 2013. Basit Ve Çoklu Karışımlardan Oluşan Yapay Meraların Verim Ve Botanik Kompozisyonları. 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya.
7-Işık, Ş., Mülayim, M., Tamkoç, A., Özcan, G., Çınar, M., Ünal, B., Çağlıyan, M., Orhan, B., Beker, İ., Özdemir, B., Mutlu, A. 2013. 4342 Sayılı Mera Kanunu Kapsamında Konya, Aksaray Ve Karaman İllerinde Yürütülen Mera Islahı Ve Amenajman Projeleri İle İlgili Değerlendirme. 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya.
8-Tezel, M., Aksoyak, Ş., Özcan, G., Soylu, S. 2013. Bazı Kendilenmiş Mısır Hatlarının Dane Verimi Ve Hasatta Dane Nemi Özellikleri Yönünden Değerlendirilmesi. 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül 2013, Konya.
9-Özcan, G. ve Soylu, S. 2015. Mısır Çeşitlerinde Kısıtlı Su Uygulamalarının Önemli Morfolojik Özellikler Üzerine Etkileri (Poster Bildiri).11. Tarla Bitkileri Kongresi, 7-10 Eylül 2015, Çanakkale.
Other Publications​

1-Özdemir, F., Özcan, G., Okur, O., Gültekin, İ. 2014. Tarımsal Kuraklık Yaklaşımları. Türk Tarım Dergisi Ocak-Şubat 2014, Sayı:215, Sayfa No: 18-25.

2-Özcan, G. 2015. Fiğ Tarımı ve Önemi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi. Sy: 59-61. Ağustos 2015. (Basım tarihi: 18.09.2015)


DUTIES WHICH PROJECTS


1.Project's Name: Maize Breeding Researchs for Middle Anatolian Region of Turkey
Start - Finish: 01.01.2013-31.12.2017
Supported by: TAGEM
Position in the project: Researcher

2.Project's Name: Determination of drought tolerance of National maize lines
Start - Finish Date: 01.01.2012-31.12.2015
Supported by: TAGEM
Position in the project: Project Leader

3.Project's Name: Herbage production and sheep performance from pastures established with binary or multiple species mixtures grazed at three different stocking rates
Start - Finish Date: 01.01.2011-31.12.2013
Supported by: TAGEM
Position in the project: Project Leader

4.Project's Name: Variety Improving Studies for Common  Vetch Populations
Start - Finish Date: 01.01.2012-31.12.2016
Supported by: TAGEM
Position in the project: Researcher

​5.Project's Name: Grasspea (Lathyrus sativus L.) Cultivars Development for Conditions of Central Anatolia​
​Start - Finish Date: 01.01.2015-31.12.2019​
Supported by: TAGEM
Position in the project: Researcher

6.Project's Name: Yapay Merada Otlatma ile Meraya ilaveten Konsantre Yem Verilmesinin Dağlıç ve Akkaraman Irkı Erkek Kuzuların Besi Performansı, Karkas Özellikleri, Et Kalitesi ve Yağ Asidi Kompozisyonu Üzerine Etkisi
Start - Finish Date: 01.01.2015-31.12.2018​
Supported by: TAGEM
Position in the project: Researcher

7.Project's Name: Determination of the fattening performance, meat quality and feeding system efficiency of the weaned Central Anatolia Merino and Akkaraman lambs under different feeding systems
Start - Finish Date: 01.04.2015-31.12.2016
Supported by: TÜBİTAK
Position in the project: Researcher​

8.Project's Name: Mirror trials of “Forage options for smallholder livestock in water–scarce environments of Afghanistan” Project
Start - Finish Date: 01.01.2014-31.12.2016
Supported by: ICARDA
Position in the project: Researcher​​

9.Project's Name: Research of genetic resources of perennial pasture grass species grown in drylands of the Central-South Anatolian Region
Start - Finish Date: 01.01.2011-31.12.2011​
Supported by: TAGEM
Position in the project: Researcher​​

10.Project's Name: Controlling the use of pesticides in agricultural production
Start - Finish Date: 01.01.2014-31.12.2016​
Supported by: AB
Position in the project: Researcher​​

12.Project's Name: Yetiştirici Şartlarında Suni Mera ve Entansif Beslenen Kuzuların Besi ve Karkas Özelliklerinin Karşılaştırılması
Start - Finish Date: 01.01.2011-31.12.2013​
Supported by: TAGEM
Position in the project: Researcher​​

13.Project's Name: Determination of drought tolerance of some maize varieties
Start - Finish Date: 2015-2016​
Supported by: Özel Sektör
Position in the project: Project Leader​​

14.Project's Name: Vetch Breeding Research
Start - Finish Date: 2017-2021
Supported by: TAGEM
Position in the project: Project Leader​​​​

15.Project's Name: Investigation of Forage Legume Genetic Resources​​
Start - Finish Date: 2017-2021
Supported by: TAGEM
Position in the project: Project Leader​​​​​​​
YUKARI