Institute Director


​​​​​

ADDITIONAL​ INFORMATION​​​​​
Name SurnameDr.Fatih ÖZDEMİR ​
Appllation​​​Institute Director​- IWWIP ​Turkey Coordinator
Telephone(0332) 355 12 90
E-mailozdemirfatih@tarim.gov.tr
​D​ate of birth​ - Place​22.05.1978- İstanbul​​
EDUCATION​
Doctorate​
Name of University​Çukurova University
​​​Academics / Graduation Year​Plant Protection Department​ / 2014
Master​
Name of University​Çukurova University
​​​Academics / Graduation Year​Plant Protection Department​ 2005
License​​​
Name of University​Gaziosmanpaşa University
​​​Academics / Graduation Year​Plant Protection / 2001​​
FOREIGN LANGUAGE​
Foreign Language / DegreeKPDSÜDSTOEFLIELTS
English​7788530 ​
PLACES OF DUTY​​
HistoryTitleInstitution​​
25.06.1996-26.09.1997
Laboratory assistant
Laboratory Assistant, Directorate of Provincial Control Laboratory​, DİYARBAKIR
26.09.1997-12.11.2001
Laboratory assi​stantLaboratory Assistant, Directorate of Provincial Control Laboratory​, TOKAT. ​​
12.11.2001-15.06.2007Agricultural Engineer​
Plant Protection Research Institute, ADANA. 
15.07.2008-31.12.2012Agricultural Engineer - Plant Health Department Head​
Bahri Dağdaş International Agricultural Research Institute, KONYA.
31.12.2012-………
​Institute Director
​Bahri Dağdaş International Agricultural Research Institute​, KONYA.
PUBLICATIONS
ARTICLES&PAPERS​
 • 1-Tatlı,F., Gullu, M. and Ozdemir, F., 2004. Determination of Fungi Species Relationships Between Ear Infestation Rates and Fumonisin Quantitaties in Bt Maize. IOBC / Wprs Bulletin 27(3):  161-164​

  2​-​Tatlı,F.,Özdemir F., 2005.Adana ve Osmaniye İllerinde ​​​II. Ürün Mısır Tanelerinde Bulunan Funguslar ve Mikotosinler.Türkiye'de Mikotosin Çalışmaları , II. Ulusal Mikotosin Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 23-24 Mayıs İstanbul, 190-191 

  3-Nicol, J. M., Bagci A., Bolat N., Erginbas G., Sahin E., Yildirim A. F., Ozdemir F., Yorgancilar A., Kilinc A. T., Treethowan R. T. and Manes Y., 2008. Identification of Bread Wheat Resistance Against Dryland Crown Rot (Fusarium culmorum) Under Inoculated Field and Controlled Greenhouse Conditions İn Turkey. Journal of Plant Pathology (2008), 90 (3 Supplement), S 3.74.

  4-Nicol J.M., Lewis J., Buerstmayr H., Duveiller E. and Ozdemir F., 2008. Sources of Bread Wheat Resistance Combined with Dryland Crown Rot (Fusarium culmorum) from Turkey and Fusarium Head Scab ( F. graminearum and F. culmorum) in Austria and Mexico Under Inoculated Field Conditions. Journal of Plant Pathology (2008), 90 (3 Supplement), S 3.74.

  5- Erginbas G., Kinaci E., Nicol, J. M., Poole G., Paulitz T., Yorgancilar A., Sahin E.,  Kilinc A. T. and Ozdemir F., 2008. Improved in Vitro Seedling Assay for Identifying Crown Rot  (Fusarium culmorum) resistance on wheat under Greenhouse Conditions. Journal of Plant Pathology (2008), 90 (3 Supplement), S 3.80.

  6- Erginbas G., Kinaci E., Nicol, J. M., Yorgancilar A., Sahin E.,  Kilinc A. T. and Ozdemir F., 2008. Pathogenicity of Turkish Dryland Crown Rot Isolates (Fusarium culmorum) on Wheat Under Greenhouse Conditions. Journal of Plant Pathology (2008), 90 (3 Supplement), S 3.81.

  7- Poole, G. J.; Ozdemir, F.; Nydam, S.D.; Schroeder K.L.; Paulitz, T.C.; Nicol, J.M. and Campbell, K.G., 2009. Optimization of Real Time Quantitative PCR (Q-PCR) for Fusarium pseudograminearum and F. culmorum on wheat. Phytopathology 99, No:6 (supplement), s103.

  8-Erginbaş, G.; Nicol, J.M.; Kınacı, E.; Yorgancılar, A.; Kılınç, A.T.; Özdemir, F.; 2009. Türkiye'de Tarla ve Kontrollü Sera Koşulları Altında Kuru Alan Kökboğazı Çürüklüklerine (Fusarium culmorum) Karşı Ekmeklik Buğdaylarda Dayanıklılığın Belirlenmesi. 15-18 Temmuz 2009 Van. Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildiriler Kitabı, S193.

  9-Kaya, Y.; Kara, İ,; Koç, H.; Güneş, A.; Akçura, M.; Taner, S.; Özer, E.; Ercan, B.; Topal, I.; Ülker, R.; Ozcan, G. ve Özdemir, F., 2009. Kuru Ekmeklik Buğday (T. aestivum L.) Bölge Verim Denemelerinin GGÇ-Biplot Analizi ile Değerlendirilmesi. 19-22 Ekim 2009 Hatay. VIII. Tarla Bitkileri Kongresi.

  10- Ercan, B.; Topal, I.; Kara, I.; Ozer, E.; Gunes, A.; Ozdemir, F. and Koc, H., 2011. Determination of Reactions of Bread Wheat Breeding Materials for Dry Areas to Stripe Rust (Puccinia striiformis f.sp. tritici) Disease under the Konya Echological Conditions. 18-20 April 2011, ICARDA-SURİYE. Poster Bildirimi.

  11-Topal, I.; Ercan, B.; Türköz, M.; Ozdemir, F.; Ozer, E.; Kara, I.; ve Koc, H., 2011. Bazı Makarnalık Buğday Hatlarının Suni İnokulasyon Koşulları Altında Sarı Pas (Puccinia striiformis f.sp. tritici) Hastalığına Karşı Tepkilerinin Belirlenmesi. 28-30 Haziran 2011 Kahramanmaraş, Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi Bildiriler Kitabı, S77.

  12-Topal, I.; Ercan, B.; Ozdemir, F.; Kara, I.; ve Koc, H., 2011. Konya Ekolojisinde İleri Kademe Sulu Ekmeklik Buğday Materyallerinin Suni İnokulasyon Koşulları Altında Sarı Pas (Puccinia striiformis f.sp. tritici) Hastalığına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi, 12-15 Eylül 2011, Tarla Bitkileri Kongresi/Bursa.

  14-Ercan, B.; Topal, I.; Ozdemir, F.; Kara, I.; ve Koc, H., 2011. Kuru Alanlar İçin Geliştirilen Ekmeklik Buğday Islah Materyallerinin Konya İli Ekolojik Koşullarında Sarı Pas (Puccinia striiformis f.sp. tritici) Hastalığına Karşı Tepkilerinin Belirlenmesi, 12-15 Eylül 2011. Tarla Bitkileri Kongresi/Bursa.

  15- Ozer E., Koç H., Taner S., Ceri S., Turkoz M., Akcacık A.G., Ozdemir F., Kara İ., Ercan B. And Kaya Y., 2011. Rye in Turkey. More Attention To Rye Conference. Taru-Estonia (6-8 October 2011)

  16- Kaya, Y.; Acar, V,; Taner, S.; Ozer, E.; Koc, H.; Ozdemir, F.; Bolat, N.; Donmez, E.; Mert, Z.; Ozturk, I.; Yazar, S.; Sanal, T.; Kucukozdemir, U. and Belen, S., 2011. Winter wheat breeding for drought tolerance in Turkey. International workshop on Dryland Science for Food Security and Natural ​Resource Management under Changing Climate, 7-9 December 2011, Konya, Turkey.

  17-Koç, H.; Ülker, R.; Güneş, A.; Gümüşçü, G.; Ercan, B.; Topal, İ.; Kara, İ.; Özdemir, F.;  Keleş, R. ve Bayrak, H., 2012. Bazı Yerel Haşhaş Genotiplerinin Tohum ve Kapsül Verimi Açısından Değerlendirilmesi, Tıbbi Aromatik Bitkiler Sempozyumu Bildirileri, Sayfa:255, Eylül 2012,Tokat.

  18- Kaya, Y., H. Koc, A. Gunes, F. Özdemir, I. Kara, E. Ozer, S. Taner, B. Ercan, İ. Topal, R. Ulker, G. Ozcan, E. Yakısır, M. Turkoz, S. Ceri, A. G. Akcacık, S. Aydogan, R. Z. Arisoy, 2012. Drought tolerance on early vegetative stage in winter wheat. Plant Breeding for Future Generations Proceedings of the 19th EUCARPIA General Congress 21-24 May 2012 Budapest, Hungary page:375

   19-Ercan B., İ. Topal, F. Özdemir Ve M. N. Taş, 2013. Sulu Koşullara Uygun Makarnalık Buğday Islah Materyallerinin Konya Şartlarında Sarı Pas (Puccinia striiformis f.sp. tritici) Ve Kara Pas (Puccinia graminis f.sp. tritici) Hastalıklarına Karşı Tepkilerinin Belirlenmesi, Ulusal Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, Sf.89, Konya.

  20-Ercan B., İ. Topal, F. Özdemir, M. N. Taş, İ. Kara, S. Taner, M. Türköz, H. Koç, A. Güneş Ve E. Yakışır, 2013. İleri Kademe Ekmeklik Buğday Islah Materyallerinin Konya İli Ekolojik Koşullarında Sarı Pas (Puccinia striiformis f.sp. tritici) Ve Kara Pas (Puccinia graminis f.sp. tritici) Hastalıklarına Karşı Tepkilerinin Belirlenmesi, 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya.

  21- İ.Topal., B.Ercan., F.Özdemir., M.N.Taş., M.Türköz., İ.Kara., E.Yakışır., A.Güneş., H.Koç. 2013. Makarnalık Buğday Genotiplerinin Sarı Pas (Puccinia Striiformis E. Sp. Tritici) Ve Kara Pas (Puccinia Graminis E. Sp. Tritici.) Hastalıklarına Karşı Tepkilerinin Belirlenmesi. 10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya.

  22-Kan, M., Küçükçongar, M., Morgounov A., Keser M., Özdemir F., Muminjanov H.,2013. Wheat Landraces Potential Of Turkey; A Swot Analyses,International Plant Breeding Congress, 10-14 Kasım 2013, Antalya.

  23-Keser M., Morgounov A., Kan, M., Küçükçongar, M., Belen S., Özer E., Küçüközdemir Ü., Özdemir F.,2013. Old, But Still Grown And Harbor Invaluable Genetic Diversity For Useful Traits; Wheat Land Races In Turkey". 12th International Wheat Genetic Symposium , Yokohama, Japan

  24- Morgounov A., Akan K., Akın B., Belen S., Çakmak M., Çetin L., Keser, M., Kan M., Küçükçongar, M., Mert N.Z., Muminjanov H., Kumarse N., Özdemir, F., Özer E., Özseven ve Qualset K., 2014. Resistance To Yellow Rust In Bread Wheat Landraces Currently Grown In Turkey. 2.International Wheat Stripe Rust Symposium, 28 April-1 May 2014 , Izmir,Türkiye.

  25-Küçükçongar, M., Kan M., Özdemir F., 2014. Perception Of Direct Seeding (No Tillage-Zero Tillage) Method In Wheat Production By The Farmers In Turkey: Konya Province Case, 4rd International Conference Of Ecosystems, Tirana, Albania. (Baskıda)

  26-Morgounov A., Yorgancılar A., Akın B., Keser, M., Martynov S. Ve Ozdemir F., 2014. International Winter Wheat Improvement Program: Breeding Modern Germplasm, Landraces and Synthetics for Disease Resistance Including Common Bunt. 18th International Bunt and Smut Workshop, Denmark, February 3-5, 2014.

  27-Morgounov A., Akın B., Demir L., Keser, M., Kokmethova A., Martynov S., Orhan Ş., Ozdemir F., Ozseven I., Sapakhova Z. and Yessimbekova M., 2014. Yield Gain in Leaf Rust Resistance and Susceptible Winter Wheat Varieties due to Fungicide Application, Crop and Pasture, Baskıda.

  28-Morgounov, A., K. Akan, B. Akın, S. Belen, M. Çakmak, L. Çetin, M. Keser, M. Kan, M. Küçükçongar, N. Z. Mert, H. Muminjanov, K. Nazari, F. Özdemir, E. Özer, İ. Özseven and C. Qualset, 2014. Wheat landraces currently grown in Turkey: area, diversity and agronomic traits, 2014 Annual meeting of Crop Science Society of America, November 2-5, Long Beach, USA

  29-Keser, M., Cakmak, M., Imamova, R., Morgounov, A. and Ozdemir, F. 2014. Sunn Pest Tolerance in Winter Wheat, 21th Biennial International Plant Resistance to Insect Workshop, 14-18 April 2014 Marrakech-Morocco​

  30--Kaya, Y.; Güneş, A.; Koç, H.; Küçükçongar, M.; Şahin, M.; Özer, E.; Özdemir, F.; Arısoy, R.Z.; Kara, İ, 2009. Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tarafından Geliştirilen Hububat Çeşitleri. Konya Ticaret Borsası Dergisi, Temmuz 2009, S19-26.

​DUTIES WHICH PROJECTS​

1-Çukurova'da II. Ürün Mısırlarda Mikotoksin Oluşturan Fusarium Tür ve Irklarının Moleküler Teknikler Kullanılarak Saptanması-2005-(Yüksek Lisans)

2-Çukurova bölgesinde II. ürün mısır alanlarında tohum çürüklüğüne neden olan fungusların belirlenmesi ve korunma olanakları üzerinde araştırmalar, 2001-2004 (TAGEM, MONSANTO)

3-Ülkesel Kök Çürüklüğü (Fusarium culmorum, Bipolaris sorokiniana) dayanıklılık projesi, 2001-2008, (CIMMYT- TAGEM)

4-Ülkesel Entegre Mücadele Projesi. Mısırda Entegre Mücadele, 2001-2007 (TAGEM).

5-Ülkesel Entegre Mücadele Projesi. Buğdayda Entegre Mücadele 2001-2007(TAGEM).

6-Serin İklim Tahılları Makarnalık Buğday Islah projesi, 2007-2012, (TAGEM).

7-Buğday ve Arpada İleri Çıkmış Hatların Hastalıklara Karşı Test Edilmesi, 2014-2018 (TAGEM).

8-Ülkesel Yulaf Islah Projesi, 2012-2016, (TAGEM).

9-Ülkesel Mısır Hatlarının Kuraklığa Toleranslarının Belirlenmesi, 2012-2015 (TAGEM)

10-Kışlık Ekmeklik Buğday Melez Bahçesinin Kuraklığa, Hastalıklara Tolerans ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi, 2012- 2015 (TAGEM-Alt Proje Lideri).

11- Geleneksel ve Doğrudan Ekim Sistemlerinin Bazı Ekim Nöbetlerinde Karşılaştırılması,                         2010- 2015 (TAGEM).

12-Tarımsal Üretimde Pestisit Kullanımının Kontrol Altına Alınması, Hayat Boyu Öğrenme Leonardo Da Vinci Mesleki Eğitim Projesi, 08-21 Mayıs 2011, Brüksel-BELÇİKA (AB Projesi).

13-Orta Anadolu Bölgesi Nohut Islah Projesi, 2012-2017 (TAGEM).

14-Orta Anadolu Bölgesi Fasülye Islah Projesi, 2012-2017 (TAGEM-Yardımcı Araştırıcı).

15-Buğday'da Fusarium Kökboğazı Çürüklüğü Hastalığına (Fusarium culmorum) Karşı Dayanıklılığın Klasik ve Moleküler Yöntemler ile Belirlenmesi, (Doktora. TAGEM, CIMMYT, WSU)

16- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, CIMMYT ve ICARDA,  Uluslararası Kışlık Buğday Geliştirme Programı-IWWIP Projeleri (Türkiye Koordinatörü-2013-Devam ediyor)

17- Türkiyede Yetiştirilen Yerel Buğday Populasyonlarının Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi ve İlişkili Haritalama (Association Mapping) Metodu ile Buğdayda Tarımsal ve Morfolojik Özelliklerle İlişkili Gen Bölgelerinin Tanımlanması (TAGEM AR-GE-Yardımcı Araştırıcı)​​


​​​​

YUKARI