Kanatlı Hayvan ​Yetiştirme

Bölümün Amaçları

            Kanatlı hayvan yetiştiriciliği biriminin amacı tavuk, kaz, ördek, hindi, keklik, bıldırcın gibi kanatlı hayvanlar ile ilgili yetiştirme, besleme, ıslah, davranış ve genetik kaynaklar gibi konularda temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak. 

Bölümün Görevleri

  1. Evcil veya yabani türdeki kümes hayvanları ve bunların ürünleri ile ilgili araştırma faaliyetleri yürütmek.
  2. Kanatlı yetiştirme ve ıslah yöntemleri ile yem teknolojisi ve kanatlı besleme, kanatlı hayvan davranışları konusunda araştırmalar yapmak, veri toplamak ve değerlendirmek.
  3. Yerli kanatlı genetik kaynaklar ve soyu tükenmeye başlayan kanatlı hayvan türlerinin tespiti, tanımlanması, yetiştirilmesi, korunması ve yöntem geliştirmek.
  4. Araştırma sonuçlarının bilimsel programlarla bilim ve üretici camiası ile paylaşmak.
  5. Ülke ve bölge için gerekli, uygulanması planlanan temel ve stratejik araştırmaları yapmak, koordine etmek, izlemek, sonuçlarını sahaya intikal ettirmek ve yayınlamak.
  6. Bakanlık ve Müdürlük tarafından verilen görevleri yerine getirmek.


''