Büyükbaş Hayvan Ye​tiştirme


​BÜYÜKBAŞ HAYVAN YE​TİŞTİRME BÖLÜMÜ

BÖLÜMÜN AMACI 

          Enstitünün görev alanı içindeki büyükbaş hayvancılıkla ilgili; yetiştirme teknikleri, hayvansal üretim, sürü idaresi, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve biyoteknoloji gibi konularda faaliyet göstermektir.


​​BÖLÜMÜN GÖREVLERİ ​​

​​1- Islah ve yetiştirme teknikleri ile pazar talepleri doğrultusunda yeni tip, ırk, verim ve kaliteyi geliştirmek, hastalık, zararlı ve olumsuz çevre koşullarına dayanıklılığı artırmak, bu görevleri yaparken biyoteknoloji gibi yeni teknik ve teknolojileri kullanarak temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak.

2- Geliştirilen tip ve ırkları tescil ettirmek, üretimini yaparak devamlılığını sağlamak.

3- Büyükbaş hayvancılık konularında ulusal ve uluslararası araştırmalar yürütmek.

4- Büyükbaş hayvancılıkta sürdürülebilirliği sağlamak.

5-Büyükbaş hayvanlarda, verimliliği, üretim artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla biyoteknoloji, ıslah, yetiştirme teknikleri, suni tohumlama ve embriyo, transferi konusunda araştırmalar yürütmek.

6-Büyükbaş hayvanların bakım-beslenme, hayvan refahı ve sürü idaresi teknikleri, barındırma sistemleri ve sosyo-ekonomisi konularında araştırmalar yapmak.

7-Ürün çeşitliliğinin artırılması için alternatif ürün araştırmaları yapmak.

8- Hayvan Islahı ve Biyoteknoloji Bölümü tarafından yürütülen büyükbaş hayvancılık araştırmalarına hayvan materyali sağlamak.

9- Yetiştiricilere kaliteli ve nitelikli dişi damızlık sağlamak.

10- Ülkemizin sperma ihtiyacının karşılanması için kaliteli ve nitelikli damızlık erkek hayvan üretmek.

 11- Büyükbaş hayvancılık sektörü ile ilgili gelişmeleri izlemek, gözlem yapmak, rapor hazırlamak ve karar vericilere muhtemel krizleri önleyici önlemleri öngören ayrıntılı raporlar sunmak.

''