Bitkisel Araştırma Projeleri

Tohum Gen VadisiMEVKA2017-2021
Orta Güney Anadolu Havzası Kuru Fasulye Islahı Araştırmaları TAGEM01.01.2017-31.12.2021
Kuru Fasulyede Yüksek Sıcaklığa ve Kuraklık Stresine Toleranslı Materyallerin Belirlenerek Islah Programlarında DeğerlendirilmesiTÜBİTAK01.08.2013-
Orta Güney Anadolu Havzası Nohut Islahı AraştırmalarıTAGEM01.01.2017-31.12.2021
Orta Anadolu Bölgesi Aspir Islah Projesi TAGEM01.01.2014-31.12.2018
Orta Anadolu Şartlarına Uygun Yağlık Ayçiçeği Hatları ve Hibrit Çeşitlerinin GeliştirilmesiTAGEM01.01.2014-Donduruldu
Orta Anadolu Bölgesi Soya Islah ProjesiTAGEM01.01.2014-31.12.2018
Soyada İkinci Ürün Koşullarına Uygun, Erkenci, Yüksek Verimli Ve Kaliteli Çeşit Islahı ve Yeni Melez Populasyonlarının Oluşturulması                                  TÜBİTAK01.08.2013-
Karabuğday Islah Projesi TAGEM01.01.2016-31.12.2020
Lavandula angustifolia Mill. Çeşit ve tiplerinin farklı bölge koşullarındaki performanslarının belirlenmesi  TAGEM01.01.2016-31.12.2020
Akdeniz Bölgesi Kinoa AraştırmalarıTAGEM2018-2022
Tarıma Engel YokKONYA B.B.2016-2019
Çevreci Nesiller Tohumla YeşeriyorKONYA B.B.2016-2019
Bazı Stratejik Ürünlerde Verim, Rekolte Tahmini ve Ürün İzleme Entegre Projesi –Konya ilinde Uzaktan Algılama ile Buğday ve Mısır Verimlerinin BelirlenmesiTAGEM01.01.2016-01.12.2020
Bazı Ürünlerde İklim Değişkenleri ile Hasar Tespitlerinin İlişkilendirilmesi ve Risk Haritalarının OluşturulmasıTAGEM2018-2022
İnnovative Barley Breeding Approaches to Tackle the İmpact of Climatic Change in the Mediterranean RegionAB (ArimNet)2017-2020
Ülkesel Tritikale Islah Araştırmaları TAGEM01.01.2013-31.12.2017
Uluslararası bir veri tabanının oluşturulması ve yaygınlaştırılması yoluyla Türkiye, Fas ve İran’da sürdürülebilir gıda güvenliği için iklim değişikliği sorunlarının ele alınarak buğday genetik kaynaklarının kullanımını teşvik ve genetik kazançlarının artırılması FAO2016-2018
Ekmeklik Buğday Islah AraştırmalarıTAGEM01.01.2013-31.12.2017
Makarnalık Buğday Islah AraştırmalarıTAGEM01.01.2013-31.12.2017
Makarnalık Buğday Üretiminde Sürdürülebilir Tarım Tekniklerinin KullanımıBARİLLA01.01.2015-31.12.2017
Arpa  Islah AraştırmalarıTAGEM01.01.2013-31.12.2017
Ülkesel Yulaf Islah AraştırmalarıTAGEM01.01.2013-31.12.2017
Çavdar Islah AraştırmalarıTAGEM01.01.2013-31.12.2017
Ekşikara (Vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu TAGEM01.01.2015-31.12.2019
Yüksek Sıcaklığa Toleransı BelirlenmiĢ Domates Hatların Güneydoğu Anadolu KoĢullarında Kuraklık ve Tuzluluğa Toleransının BelirlenmesiTAGEM2018-2020
Orta Anadolu Bölgesi Mısır Islah AraştırmalarıTAGEM01.01.2013-31.12.2017
Fiğ Islah AraştırmalarıTAGEM01.01.2017-31.12.2021
Orta Anadolu Şartlarına Uygun Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Çeşitlerinin GeliştirilmesiTAGEM01.01.2015-31.12.2019
Mera Tipi Çok Yıllık Yem Bitki Çeşitlerinin Islahı TAGEM15.05.2015-15.05.2018
Orta Anadolu ve Güney-Doğu Geçit Bölgeleri Baklagil Yem Bitkileri Genetik Kaynakları Araştırma ProjesiTAGEM2017-2021
Mısırda Kuraklık Stresine Toleranslı Çeşit IslahıTAGEM2017-2021
Hibrid Zoysia Çimi IslahıTAGEM ARGE2017-2020
Forage options for smallholder livestock in water-scarce environments of afghanistan (Aciar Funded Project) for conducting mirror trials.ICARDA2014-2018
Yulaf Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi TAGEM01.01.2014 -31.12.2018
Bisküvilik Kalitesi Yüksek Buğday Genotiplerinin Geliştirilmesi ve Yerel Popülasyonların Bisküvilik Kalitesi Bakımından Taranması TÜBİTAK01.09.2015-01.09.2018
Ekmeklik Buğday Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi   TAGEM01.01.2016-31.12.2020
Makarnalık Buğday Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi   TAGEM01.01.2016-31.12.2020
Arpa ıslah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi   TAGEM01.01.2016-31.12.2020
Tritikale Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi   TAGEM01.01.2016-31.12.2020
Kinoa Ununun Ekmek Üretim Prosesinde Kullanım İmkânlarının AraştırılmasıTAGEM01.01.2017-01.01.2018
A Study on the Adaption,Impact and Seed Demand And Supply of Improved Wheat Varieties in TurkeyICARDA01.05.2015-31.12.2017
International Treaty on Plant Genetic Resources Project (W2B-PR-41-TURKEY)FAO01.01.2016-31.12.2019
Türkiye’de Yemeklik Dane Baklagillerin Üretim ve Tüketim Kararlarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi TAGEM01.01.2016-31.12.2017
Türkiye'de Genç Çiftçi Desteklemelerine Kriter Olabilecek Parametrelerin ve Gençlerin Tarımda Kalma Eğilimlerinin BelirlenmesiTAGEM (GÜDÜMLÜ PROJE)01.01.2017-31.12.2017
Türkiye Bağcılığında Araştırma-Yayım- Çiftçi İlişkilerinin BelirlenmesiTAGEM (GÜDÜMLÜ PROJE )01.01.2017-31.12.2018
Geleneksel ve Doğrudan Ekim Sistemlerinin Bazı Ekim Nöbetlerinde KarşılaştırılmasıTAGEM01.09.2015 - 31.08.2020 (Sürekli proje)
Orta Anadolu’ da Doğrudan Ekim Yönteminin Nohut Tarımına UyarlanmasıTAGEM01.01.2016 - 31.12.2019 (Bir yıl öteleme)
Doğrudan Ekim Sisteminde Orta Anadolu Bölgesinde Uygulanabilecek Ekim Nöbetlerinin BelirlenmesiTAGEM-ARGE2014 - 2017 (Bir yıl Uzatma)
Orta Anadolu Şartlarında Koruyucu Toprak İşleme Uygulamalarına Bir Örnek: Şeritvari Toprak İşleme KALKINMA BAKANLIĞI12.11.2015 - 12.11.2018
Konya İlinde Buğday Üretiminde Hassas Tarım UygulamalarıTAGEM01.01.2016 - 31.12.2020
Doğrudan Ekin Tasarruf Edin(KOP-TEYAP)2015 - 2017 
Selçuklu İlçesinde Doğrudan Ekim Yöntemlerinin Yaygınlaştırılması(KOP-TEYAP)2015 - 2018
Çumra İlçesinde Doğrudan Ekim Yöntemlerinin Yaygınlaştırılması(KOP-TEYAP)2015 - 2018
Ereğli İlçesinde Doğrudan Ekim Yöntemlerinin Yaygınlaştırılması(KOP-TEYAP)2015-2018
Karabük İlinde Doğrudan Ekim Yöntemlerinin YaygınlaştırılmasıEYYDB2017-2019
Pilot Ölçekli Üretilecek Yerli Mikrobiyal Gübrenin Buğday, Mısır ve Şeker Pancarı Bitkilerinde Verim ve Kaliteye Etkilerinin BelirlenmesiTAGEM-ARGE2018-2020
Konya İlinin Çumra ve Karapınar İlçelerinde Buğday Alanlarındaki Yaprak Biti (Hemiptera: Aphididae) Türleri ile Parazitoid ve Predatörlerinin Belirlenmesi ve Popülâsyon GelişimleriTAGEM2014-2017
Buğday ve Arpada İleri Çıkmış Hatların Hastalıklara Karşı Test EdilmesiTAGEM2014-2018
ACC-Deaminaz Enzimini Üreten Rizosfer Bakterilerini Kullanarak Buğdayda Kuraklık Toleransının ArtırılmasıTAGEM2018-2020

''