Küçükbaş Hayvan Yetiştirme


KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YE​TİŞTİRME BÖLÜMÜ

BÖLÜMÜN AMACI
Enstitünün görev alanları içindeki küçükbaş hayvancılıkla ilgili görevleri yerine getirmektir. Bu amaçla küçükbaş hayvan yetiştirme, sürü idaresi, hayvan sağlığı, suni-tabi tohumlama ve hayva​nsal üretim konularında faaliyet göstermektedir.

BÖLÜMÜN GÖREVLERİ
 1. Hayvan Islahı ve biyoteknoloji bölümü tarafından yürütülen küçükbaş hayvancılık araştırmalarına hayvan materyali sağlamak, bu materyallerin bakım besleme ve barınma ihtiyaçlarını sağlamak,
 2. Bünyesindeki Deney Hayvanları Ünitesi tarafından imkanları dahilin de diğer araştırma kuruluşlarına araştırma materyali (koyun cinsi hayvan) sağlamak,
  Islah ve yetiştirme teknikleri ile pazar talepleri doğrultusunda yeni ırk veya yeni tiplerin oluşturulmasına olanak sağlamak.
 3. Bu görevinin gereği olarak;
 4. Enstitü bünyesinde 1952 yıllarında başlatılan çalışmalarla; Alman Etçi Merinosu ile Akkaraman ırkı koyunların melezlemesiyle, Orta Anadolu (Konya) Merinosu elde edilmiştir. Elde edilen bu ırk %80 civarında Merinos, %20 civarında Akkaraman kanı taşımakta olup Enstitü sürüsünün temelini oluşturmaktadır. İşletmemizde bu sürü üzerinde yapılan seleksiyon ve ayıklama neticesinde Orta Anadolu Merinosu ırkı koyun genotipinin saf olarak korunan ve üretilen bir sürü konumuna gelmiştir
 5. 1986 yılında başlatılan kullanma melezlemesinde kullanılacak etçi baba hattını oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda 3 melezlemeyle Hasmer (Alman Siyah Baş, Hampshire Down ve Orta Anadolu Merinosu), Hasak (Alman Siyah Baş, Hampshire Down ve Akkaraman), Hasiv (Alman Siyah Baş, Hampshire Down ve İvesi ) ile ikili melezlemeyle Linmer (Lincoln ve Orta Anadolu Merinosu ) genotipleri oluşturulmuştur. Alınan karalar doğrultusunda Hasmer ve Hasak Tiplerinin üretimlerine devam edilmiş ve halen Enstitü bünyesinde üretilmektedir. Bu tiplerin erkek damızlıklarının bölgemizdeki kuyruklu koyunlarda kullanma melezlemesinde baba hat olarak kullanılması sağlanmaktadır.
 6. Küçükbaş hayvanlarda, verimliliği, üretim artırmak ve çeşitlendirmek amacıyla biyoteknoloji, ıslah, yetiştirme teknikleri, tabii, suni tohumlama ve embriyo, transferi konusunda araştırmalar yapılmasına olanak sağlamak
 7. Küçükbaş hayvanların bakım-beslenme, hayvan refahı ve sürü idaresi teknikleri, barındırma sistemleri ve sosoyo-ekonomisi konularında araştırmalara olanak sağlamak, 
 8. Evcil hayvan genetik kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı konularında araştırmalara olanak sağlamak
 9. Bu amaçla; Toroslar da yetişilen ve yok olma durumunda olan Güney Karaman Irkı koyunları Enstitümüz bünyesinde koruyup çoğaltmak amacıyla bir sürü oluşturulmaya çalışılmaktadır.
 10. Küçükbaş bölümün de mevcut ırklara ait damızlık hayvan yetiştirmek ve gerektiğin de halk elinde uygulanan projelere ve yetiştiricilere bu damızlıkları satışı yoluyla dağıtımı sağlamaktır 


''