Hayvan Islahı ve Biyoteknolojisi


​HAYVAN ISLAHI VE BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ

BÖLÜMÜN AMACI 

Bakanlık tarafından belirlenen aşağıda enstitümüz görev ve sorumlulukları arasında yer alan hayvancılık ile ilgili biyoteknoloji ve ıslah alanındaki araştırma faaliyetlerini yürütmek ve sorumluluğu altındaki personelin tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemektir.

​​BÖLÜMÜN GÖREVLERİ​​ 

  1. Büyükbaş, küçükbaş hayvancılıkta biyoteknoloji, ıslah ve yetiştirme araştırmaları yapmak,
  2. Hayvan genetik kaynaklarını koruma,
  3. Hayvan besleme hayvan barınakları ve refahı, sosyoekonomik araştırmaları yapmak,
  4. Genetik kaynakların muhafazası,
  5. Kuraklığa dayanıklı yem bitkilerinin yetiştirme ve besleme araştırmalarını yapmak,
  6. Görevleri çerçevesinde yürütülen çalışmaların organizasyonunu yapmak,
  7. Ayrıca Enstitüye Bakanlık ve Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yerine getirmek.                          
Yukarıda sayılan görev ve sorumluluklar doğrultusunda "Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi" kapsamında Konya, Aksaray, Karaman, Eskişehir ve Mersin illerinde proje liderliğini Enstitümüz araştırmacılarının yaptığı toplam 16 adet ıslah alt projesi Enstitümüzce sürdürülmektedir. Yine "Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı" kapsamında 3 adet koruma projesi  Enstitümüzce yürütülmekte olup yine aynı kapsamda Güney Karaman koyun ırkının koruma sürüsü de Enstitümüzde bulunmaktadır. Enstitünün altyapısı ile ilgili olmak üzere ikisi Kalkınma Bakanlığı ve biri de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının ortaklaşa yürütmekte olduğu toplam üç proje halen devam etmektedir. 2016 yılı itibari ile Enstitümüzde ve halk elinde 9 adet  araştırma projesi, 3 adet Altyapı Projesi ve 16 adet Halk Elinde Islah Projesi olmak üzere toplam 28 proje yürütülmektedir.​

BÖLÜMÜN PROJELERİ

​SIRA​PROJE ADIPROJE LİDERİ​
​1Güney Karaman Koyun ırkında Çiftleşme, Doğum, Ana ve Kuzu Davranışlarının Belirlenmesi (TAGEM)Necdet AKAY
2​Yapay Merada Otlatma İle Yapay Meraya İlaveten Konsantre Yem Verilmesinin Dağlıç ve Akkaraman Irkı Erkek Kuzuların Besi Performansı, Karkas ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi (TAGEM)Tülay CANATAN
​3Süzek Yemleme Sistemi İle Meraya Ek Olarak Baklagil Yem Bitkileri veya Kesif Yem ile Beslemenin Kuzuların Büyüme Performansına ve Meraya Olan Etkisi (TAGEM)İbrahim HALICI
4​Akkaraman ve Orta Anadolu Merinosu Kuzularında Sütten Kesim Dönemindeki Bazı Vücut Ölçülerinin Erken Seleksiyon Kriteri olarak Kullanılma İmkânının Araştırılması (TAGEM)Şükrü DOĞAN
5​Koyunlarda Östrüs Siklusunda ve Gebeliğin Erken Döneminde Uterustan Elde Edilen Ultrason Görüntülerinin İşlenmesi (TAGEM)Neffel Kürşat AKBULUT
​6Bazı Koyun Irklarında Çiftleşme, Doğum, Ana ve Kuzu Davranışlarının Belirlenmesi (TAGEM)Tülay CANATAN
​7Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması Kapsamında Afyonkarahisar ve Konya’da Bulunan Dağlıç Koyunlarının Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Irk Özelliklerinin Tanımlanması (TAGEM)Tülay CANATAN
​8Konya Bölgesinde Yarı-Entansif Koşullarda Kıl, Saanen x Kıl ve Alpin x Kıl Keçilerinin Bazı Verim Özellikleri (TAGEM)Hakan ERDURAN
​9Ülkesel Merinos Geliştirme Altyapı Projesi (Kalkınma Bakanlığı)Mesut KIRBAŞ
10​Sığırlarda Embriyo Transferi ile Test Edilmeye Aday Boğa Elde Edilmesi Altyapı Projesi (Kalkınma Bakanlığı)Neffel Kürşat AKBULUT
​11Süne ile Biyolojik Mücadele, Yaban Hayatının Geliştirilmesi, Biyolojik Çeşitlilik ve Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması Temelinde, Keklik Üretimi ve Ar-Ge Faaliyetlerinin Yürütülmesi Altyapı Projesi (GTHB + Orman Bakanlığı)Dr. Eyüp BAŞER
​12Farklı Besleme Sistemlerinde Besiye Alınan Orta Anadolu Merinosu ve Akkaraman Kuzularının Besi Performansı, Et Kalitesi ve Besleme Sistemlerinin Karşılaştırılması (TÜBİTAK – 1001)Uğur DEMİRCİ
13​Konya İli Akkaraman 1 Islah Alt ProjesiDr. Ahmet Hamdi AKTAŞ
​14Konya İli Akkaraman 2 Islah Alt ProjesiŞükrü DOĞAN
15​Konya İli Akkaraman 3 Islah Alt ProjesiŞükrü DOĞAN
​16Konya İli Kıl Keçisi 2 Islah Alt ProjesiHakan ERDURAN
​17Konya İli Honamlı Keçisi 2 Islah Alt ProjesiBekir GÖK
​18Karaman İli Akkaraman 1 Islah Alt ProjesiSeyit ÜMÜTLÜ
​19Karaman İli Akkaraman 2 Islah Alt ProjesiHakan BEKÇİ
​20Karaman İli Orta Anadolu Merinosu 1 Islah Alt ProjesiMesut KIRBAŞ
​21Karaman İli Orta Anadolu Merinosu 2 Islah Alt ProjesiDr. Bülent BÜLBÜL
​22Aksaray İli Akkaraman 1 Islah Alt Projesiİbrahim HALICI
​23Aksaray İli Akkaraman 2 Islah Alt ProjesiUğur DEMİRCİ
24​Eskişehir İli Pırlak 1 Islah Alt ProjesiDr. Eyüp BAŞER
25​Mersin İli Kıl Keçisi 1 Islah Alt ProjesiAli ATİK
​26Mersin İli Kıl Keçisi 2 Islah Alt ProjesiAli ATİK
​27Mersin İli İvesi 1 Islah Alt ProjesiAli ATİK
​28Mersin İli İvesi 2 Islah Alt ProjesiAli ATİK''