Bitkisel Üretim ve İşletme

Görevi ve Çalışma Alanı

Enstitümüzce ıslah edilen/geliştirilen çeşitler ile diğer firmalara ait üretim sözleşmeli çeşitlerin orijinal kademede tohumluk üretimleri yapılmaktadır. Tohumluk üretim faaliyetleri; Konya ili Enstitü arazisi ve Konya ili İçeri Çumra mahallesinde sınırları içinde bulunan 2 lokasyonda  denemelerden geriye kalan alanlarda üretim çalışmaları yapılmaktadır ve genellikle tahıl-nadas, tahıl-mısır, tahıl-baklagiller münavebe sistemi ile yürütülmekte olup sertifikasyon sistemi kapsamında yıllara göre ortalama 150-200 ton tohumluk üretimi gerçekleştirilmektedir.

Enstitümüz bölüm ve birimlerinin araştırma ve denemeleri için gerekli destek faaliyetleri yürütülmektedir. Başlıca destek faaliyetleri: ekim yapılacak tarlaların tesviye ve ıslahı, toprak işleme, tohum yatağı hazırlama, sulama, kimyasal mücadele gibi tarımsal faaliyetler ile birlikte yoğun işgücüne ihtiyaç duyulan belirli dönemlerde iş gücü desteği sağlanması işleridir.​

Enstitünün bölgeye uygun tescil edilmiş çeşitlerini yeni üretim metotları ve teknikleri kullanarak üretmek bölge çiftçisinin hizmetine sunmaktadır. Enstitü Müdürünün vereceği ilave  görevleri yürütmektedir.

Bölüm faaliyetleri; 2 teknik ve 14 işçi (1 daimi, 4 Döner sermaye ve 9 Geçici işci) olmak üzere toplam 16 personel tarafından yürütülmektedir.


''