Bitki Yetiştirme Teknikleri

BİTKİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ BÖLÜMÜ


​​BÖLÜMÜN AMACI 

          Bölüm,  milli ve milletlerarası düzeyde projeler yürütmekle sorumludur. 1988 yılında çalışmalara başlayan Bitki Yetiştirme Teknikleri Bölümü, ilk olarak Bahri Dağdaş Milletlerarası Kışlık Hububat Araştırma Enstitüsü (eski ismi)'nün toprak özelliklerinin ortaya çıkarılıp haritalanması çalışmasıyla faaliyetlerine başlamıştır. Bitki yetiştirme teknikleri bölümü: Doğal kaynakların korunup geliştirilmesi ve yürütülen tarımsal faaliyetin en yüksek düzeyde verim ve kaliteye ulaştırılması maksadına yönelik bitkisel üretim tekniklerinin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürütür.  

 BÖLÜMÜN GÖREVLERİ 

  1. Enstitüde yeni geliştirilmeye çalışılan çeşit adayları yada geliştirilen yeni çeşitlere ait yetiştirme tekniği paketlerini belirler.
  2. Sürdürülebilir tarım için, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının korunup geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
  3. Su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasına yönelik olarak sulama çalışmaları yürütür.
  4. Tarımda kullanılan alet ve makinelerin geliştirilmesi ve amaca uygun hale getirilip kullanılmasına yönelik çalışmalar yapar.
  5. Bitki besleme, toprakta mevcut besin elementlerinin alınabilirliklerine katkı sağlayan mikroorganizmaların v.b.'nin tarımda kullanılma olanaklarını yönelik çalışmalar yapar.
  6. Bölge ya da ülke koşullarına uygun alternatif bitkilerin adaptasyon çalışmalarını yürütür.
  7. Ürün deseni belirleme ve desene uygun üretim stratejileri geliştirir.
  8. Bitkisel üretim konularında verim ve kalitenin artırılmasına yönelik uygulamalar konusunda çalışmalar yürütür.    ​

BÖLÜMÜN PROJELERİ​ 

​​
SIRA PROJE ADI
1

Konya ovasında kuru şartlarda kışlık arpa ekim zamanının belirlenmesi

2

Konya ovasında kuru şartlarda kışlık buğday ekim zamanının belirlenmesi

3

Farklı zamanlarda ve dozlarda uygulanan değişik azotlu gübrelerin, buğdayın verim ve kalitesi ile  gübre kayıplarına etkileri​

4

Tek sulama imkanı olan buğday ekim alanlarında en uygun sulama zamanlarının belirlenmesi​

5

Konya yöresinde her yıl arka arkaya hububat ekilen alanlarda tohum yatağı hazırlamak için en uygun toprak işleme yönteminin belirlenmesi​

6

Orta anadolu koşullarında kurağa dayanıklı buğday genotiplerinin belirlenmesi ve morfolojik ve fizyolojik parametrelerinin geliştirilmesi.​​​​

7

​Değişik tahıl türlerinde topraktan çinko alımı ve organlara taşınmasının izlenmesi

8

Farklı çinko uygulama metodlarının hububat verimine etkileri​

9

Konya kapalı havzasında yer alan değişik toprak gruplarında çinko noksanlığının hububat verimine etkileri​

10

Tohuma uygulanan farklı konsantrasyonlardaki çinko sülfatın buğday verimine etkilerinin belirlenmesi​

11

Tohumdaki çinko konsantrasyonunun buğday verimi ve kalitesine etkisi​

12

Çinko noksanlığının değişik tahıl türlerinin verim ve kalite özelliklerine etkileri​

13

Çinko, demir ve bakır uygulamalarının orta anadolu bölgesinde yetiştirilen buğday verimine etkileri​

14

Çinko noksanlığı görülen orta anadolu topraklarında uygulanan çinko ve kükürt’ün buğdayın verim, verim komponentleri ve bazı kalite özelliklerine etkisi​

15

Ticari yaprak gübrelerinin buğday üretimindeki yeri​

16

Ekimde tohumla birlikte tohum yatağına uygulanan kompoze gübrelerin hububat çimlenme, çıkış ve verimine etkileri​

17

Toksik seviyede bor içeren hububat üretim alanlarına uygulanan çinkonun buğday ve arpanın tane verimi ve bor toksisitesi üzerine etkileri​

18

Yüksek güneş ışığı x çinko noksanlığı ilişkilerinin belirlenmesi​

19

Farklı buğday ve arpa çeşitlerinin bor toksisitesine karşı tepkileri​

20

Farklı buğday ve arpa çeşitlerinin çinko noksanlığına  karşı tepkileri​

21

Çinko noksanlığı gösteren alanlarda toprağa uygulanan çinkonun sonraki yıllarda bakiye etkisinin izlenmesi​

22

Buğday tane verimi ve kalitesinin azot x fosfor x çinko interaksiyonundan etkilenmesi​

23

Orta anadolu koşullarında yetiştirilen buğday genotiplerinin fosfor eksikliğine dayanıklılığı​

24

Makarnalık buğdaya ilkbaharda uygulanan farklı formlardaki azotlu gübrelerin ve yaprak uygulamalarının verim ve kaliteye  etkilerinin belirlenmesi​

25

Konya ereğli ilçesinde tahıl tarımında verim düşüklüğü nedenlerinin araştırılması​

26

Kök çürüklüğü projesi​

27

Orta anadolu bölgesinde hububatta uygulanan geleneksel toprak işleme yöntemine alternatif sürdürülebilir tekniklerin belirlenmesi (tagem) ​​​

28​

Farklı sulama sistemleri ve ekim yöntemlerinin buğday verimine etkileri (tagem)​

​29

Ülkesel süne projesi bazı buğday çeşitlerinde sırta ekim yönteminin, süne zararı  üzerine etkilerinin araştırılması​

30​

İstanbul büyükşehir belediyesi kemerburgaz kompost tesisinde üretilen kompostun bitkisel üretimde ve çim sahalarda gübre olarak kullanılabilirliğinin araştırılması. (tübitak )  ​

31​

 Yabani buğday gen kaynaklarını kullanarak türkiye’de buğdayların demir ve çinko içeriğinin artırılması. (dpt)​

​32

​Harvest plus -1

​33

​ Sırta ekim denemeleri

​34

​Harvest plus - 2

​35

Geleneksel ve doğrudan ekim sistemlerinin bazı ekim nöbetlerinde karşılaştırılması ​

36​

​Sulu ve kıraç şartlarda yetiştirilen buğday, tritikale, arpa, yulaf ve çavdarın  ilkbaharda farklı fenolojik dönemlerde biçilmesinin toplam verim, besin madde değişimi ve su kullanım etkinliği üzerine olan etkisi

​37

Balkan suphur - gübre denemesi ​

​38

Geleneksel ve doğrudan ekim sistemlerinin bazı ekim nöbetlerinde karşılaştırılması (tagem projesi)

​39

Hububatın kalbinde çiftçi buluşmaları

​40

​Çiftçiye ve toprağa dost bir yöntem : doğrudan ekim  

​41

​Tarımda iklim değişikliğine uyum için kapasite geliştirme projesi (dkm-cocacola)

​42

​Orta anadolu bölgesinde doğrudan ekim yöntemi uygulamalarına nohut tarımının kazandırılması (tagem projesi)

​43

Konya ilinde buğday üretiminde hassas tarım uygulamaları (tagem projesi)​

44​

Doğrudan ekim sisteminde orta anadolu bölgesinde uygulanabilecek ekim nöbetlerinin belirlenmesi (tagem-arge)​

​45

Orta anadolu şartlarında koruyucu toprak işleme uygulamalarına bir örnek : şeritvari toprak işleme (kop-teyap)

Doğrudan ekin tasarruf edin (kop-teyap)

​46

​Selçuklu ilçesinde doğrudan ekim yöntemlerinin yaygınlaştırılması projesi (kop-teyap)

​47

Çumra ilçesinde doğrudan ekim yönteminin yaygınlaştırılması (kop-teyap) ​

​48

​Makarnalık buğday üretiminde sürdürülebilir tarım tekniklerinin kullanımı (barilla-özel sektör prj.)    

​​''