Bitki Islahı ve Genetiği

ISLAH-GENETİK BÖLÜMÜ

BÖLÜMÜN AMACI 

Genetik ve Sitogenetik esaslardan yararlanılarak birçok bitkinin genetik yapısının yetiştirici ve tüketicilerin istekleri doğrultusunda planlı bir şekilde değiştirilmesi ve geliştirilmesi ile birlikte verim ve kalitelerini arttırmak, hastalık ve zararlılara dayanıklılık düzeyleri yüksek çeşitler geliştirmek ve gen kaynağı olarak çeşitli ıslah kademesinde materyalin muhafazasını sağlamaktır.

BÖLÜMÜN GÖREVLERİ 

  1. Bitki Islahı ve Genetiği teknikleri ile pazar talepleri doğrultusunda verim ve kalitesi yüksek yeni çeşit ve hatlar geliştirmek, hastalık, zararlı ve olumsuz çevre koşullarına dayanıklılığı artırmak, bu görevleri yaparken biyoteknoloji ve fizyoloji gibi yeni teknik ve teknolojileri kullanarak temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak.
  2. Tarla bitkilerinde (tahıllar, çayır-mera yem bitkileri, mısır, karabuğday, endüstri bitkileri ve yemeklik tane baklagiller) kuru ve sulu şartlara uygun çeşit yetiştirmek, geliştirilen çeşit ve hatları tescil ettirmek, ıslah materyalinin devamlılığını sağlamak ve geliştirdiği çeşitlerin elit ve orijinal kademede tohumluk üretimini gerçekleştirmektir. Bahçe bitkilerinde yeni çeşitleri geliştirmek ve tescil ettirmek, yerel çeşitleri coğrafi olarak işaretlemek, korumak ve mevcut gen kaynaklarının devamlılığını sağlamak.
  3. 2010 yılında kurulan "Kuraklık Test Merkezinde" ülkesel bazda kurağa dayanıklı hat ve çeşit geliştirme çalışmaları yapmak, mevcut materyalin tolerans düzeylerini belirlemek.
  4. Uluslararası Kışlık Buğday Geliştirme Programının (IWWIP) ülkesel koordinatörlüğünü yürütmek.
  5. Bitkisel araştırmalar konularında ulusal ve uluslararası araştırmalar yürütmek ve/veya işbirliği yapmak.
  6. Görev alanında biyolojik çeşitliliğinin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla, bitkisel genetik kaynakların toplanması, tanımlanması, muhafazası, gerekli görüldüğünde kültüre alınması ve ıslah programında kullanılması konularında çalışmalar yapmak.

BÖLÜMÜN PROJELERİ

​SIRA​PROJE ADI
​1Ekmeklik Buğday Islah Çalışmaları.
​2Arpa Islah Araştırmaları.
​3Makarnalık Buğday Islah Çalışmaları.
​4Ülkesel Yulaf Islah Araştırmaları.
​5Ülkesel Tritikale Islah Araştırmaları.
​6Çavdar Çeşit Geliştirme Projesi.
​7Uluslararası Kışlık Buğday Geliştirme Programı (IWWIP).
​8Bazı Stratejik Ürünlerde Verim, Rekolte Tahmini ve Ürün İzleme Entegre Projesi- Konya İlinde Uzaktan Algılama İle Buğday ve Mısır Verimlerinin Belirlenmesi.
​9Makarnalık Buğday Üretiminde Sürdürülebilir Tarım Tekniklerinin Kullanımı
​10Türkiye’de Yetiştirilen Yerel Buğday Populasyonlarının Genetik Çeşitliliğinin Belirlenmesi ve İlişkili Haritalama (Association Mapping) Metodu ile Buğdayda Tarımsal ve Morfolojik Özelliklerle İlişkili Gen Bölgelerinin Tanımlanması.
​11Orta Anadolu Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları.
​12Orta Anadolu Bölgesi Aspir Islah Projesi.
​13Orta Anadolu Şartlarına Uygun Yağlık Ayçiçeği Hatları ve Hibrit Çeşitlerinin Geliştirilmesi.
​14Ayçiçeğinde (Helianthus Annuus L.) Kuraklığa Dayanıklı Genetik Materyalin Belirlenmesi ve Islah Programlarında Kullanılması.
​15Orta Anadolu Bölgesi Soya Islah Projesi.
​16Soyada İkinci Ürün Koşullarına Uygun, Erkenci, Yüksek Verimli ve Kaliteli Çeşit Islahı ve Yeni Melez Populasyonlarının Oluşturulması.
​17Karabuğday Islah Projesi.
​18Lavandula angustifolia Mill. Çeşit ve tiplerinin farklı bölge koşullarındaki performanslarının belirlenmesi.
​19Orta Güney Anadolu Havzası Kuru Fasulye Adaptasyonu ve Islahı Araştırmaları.
​20Kuru Fasulyede Yüksek Sıcaklığa ve Kuraklık Stresine Toleranslı Materyallerin Belirlenerek Islah Programlarında Değerlendirilmesi.
​21Orta Güney Anadolu Havzası Nohut Adaptasyonu ve Islahı Araştırmaları.
​22Yerel Fiğ Populasyonlarından Çeşit Geliştirme Çalışmaları.
​23Orta Anadolu Şartlarına Uygun Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Çeşitlerinin Geliştirilmesi.
​24Orta Güney Anadolu Bölgesi Kıraç Alanlarda Yetişen Çokyıllık Buğdaygil Yem Bitkileri Genetik Kaynakları Araştırma Projesi.
​25Mera Tipi Çokyıllık Yembitkisi Çeşitlerinin Islahı.
​26Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri Baklagil Yem Bitkileri Genetik Kaynakları Araştırma Projesi.
​27Ekşikara (Vitis vinifera L.) Üzüm çeşidinde Klon Seleksiyonu.​''