T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

ULUSAL BAL ARISI GEN BANKASI

Yayın Tarihi : 3.01.2024

​​TAGEM AR-GE projeleri kapsamında  desteklenerek  Enstitümüz,  Üniversiteler  ve  Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından 5 ayrı lokasyonda "Türkiye'de Bulunan Bazı Arı  (Apis  mellifera L.)  Irk  ve  Genotiplerini  Temsil  Eden  Kolonilerin  Orijinal  Alanlarında  Morfolojik ve  Moleküler Karakterizasyonu    ve    Belirli    Karakterler    Yönünden    İyileştirilmesi"  isimli proje yürütülmüştür. Proje sonucunda elde edilen genetik materyal ile Ülkemizdeki Bal Arısı ırk ve ekotiplerine ait genetik kaynaklarının toplanması ile muhafazası için; Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü'nün 05.07.2023 tarihli yazıları kapsamında Türkiye de ilk defa Arıcılık Gen Bankası Enstitümüz bünyesinde kurulmuştur.  Gen Bankası ile Türkiye varolan bal arısı ırk ve ekotiplerine ait genetik kaynaklarının korunması ile araştırmacılara ve gelecek nesillerce sürdürülebilir kullanımını sağlamak amaçlanmaktadır. Bu amaçla Türkiye deki bal arısı ırk ve ekotiplerini korumak amacıyla toplama, muhafaza ve eğitim çalışmaları yürütülmektedir.​

https://arastirma.tarimorman.gov.tr/aricilik/Menu/147/Ulusal-Bal-Arisi-Gen-Bankasi​