T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

​Genel Müdürümüz Dr. Metin TÜRKER, Hayvancılık Genel Müdürü Salih ÇELİK ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya ŞAHİN ile arıcılık sektörümüzle ilgili AR-GE çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Yayın Tarihi : 31.12.2022

​Genel Müdürümüz Dr. Metin TÜRKER, Hayvancılık Genel Müdürü Salih ÇELİK ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya ŞAHİN ile arıcılık sektörümüzle ilgili AR-GE çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur. 


Ayrıca TAGEM AR-GE projeleri kapsamında desteklenerek Enstitümüz, Üniversiteler ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından 5 ayrı lokasyonda  yürütülen “Türkiye’de Bulunan Bazı Arı (Apis mellifera L.) Irk ve Genotiplerini Temsil Eden Kolonilerin Orijinal Alanlarında Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu ve Belirli Karakterler Yönünden İyileştirilmesi” isimli Arı Islahı Projesinin 2022 yılı sonuç değerlendirme toplantısı Genel Müdür Yardımcımız Dr. İbrahim Halil SÖZMEN  başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Misafirperverlikleri ve sektörümüze verdikleri destekleri için Genel Müdürlerimize teşekkür ederiz.