T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2022 Yılı Hizmetiçi Eğitim Programları Tamamlanmıştır

Yayın Tarihi : 14.06.2022

Bakanlığımızın misyon ve vizyonuna uygun şekilde personelin yetiştirilmesi, verimliliğinin artırılması ve ilerideki görevlere hazırlanması için uygulanacak hizmet içi eğitimin hedeflerini, ilkelerini, planlamasını, uygulanmasını ve değerlendirme esaslarını belirlemek amacıyla Bakanlığımız tarafından yayınlanan Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği ve 2022 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı Uygulama Esasları doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı merkez ve taşra birimlerinde görev yapan personellere 10 Nisan-10 Haziran 2022 tarihleri arasında “Bombus Arısı Yetiştiriciliği”, “Arı Sütü Eğitimi”, “Propolis Üretimi ve Ekstraksiyonu”, “Uygulamalı Ana Arı Üretimi” ve “Modern Arıcılık Teknikleri” konularında eğitim verilmiştir.